Tandvård

Att må bra är en grundläggande faktor för att kunna ta till sig kunskap, utvecklas och bygga självförtroende. Därför får alla elever tillgång tandvård.

Tandsköterska på Kenswed tandvårdsklinik visar hur tandvård fungerar. (Foto: Frida Ström)

Foto: Frida Ström

Munhälsa viktigare än man kan tro

Ohälsa i munnen är en av de mest vanliga icke smittsamma sjukdomarna i världen. Det är orsaken till mycket onödigt lidande framförallt i länder som Kenya med utbredd fattigdom, brist på rent vatten och tandvårdsprodukter.

Vi insåg snabbt att flera elever på Kenswed led av ohälsa i munnen som påverkade både deras mående och deras studier. Det blev startskottet för att börja arbeta förebyggande med munhälsa i nära samarbete med den allmänna hälsovården vi erbjuder eleverna. Alla elever får numera genomgå en tandläkarundersökning per år. 

För att nå fler barn och unga i närområdet med tandvård har vi utsett ambassadörer som besöker skolor och berättar om hur viktigt det är med tandvård. Idag har cirka 11 000 skolbarn vid fjorton olika skolor i området runt Ngong, utanför Nairobi, fått information och gratis tandborstar.

Vad vi gör

  • Förebyggande munhälsoarbete – ambassadörer informerar skolor och elever i ung ålder om munhälsa och delar ut munhälsovårdande produkter som tandborstar
  • Behandling på tandvårdsklinik – Kenswed Dental Clinic är bemannad med en Community Oral Health Officer på heltid och en tandläkare som är på plats en gång i veckan

Tandvårdskliniken har en viktig funktion att fylla, inte minst mot bakgrund av WHOs rapport där det tydligt framgår hur angeläget det är att tillhandahålla både förebyggande och munhälsovårdande behandling i områden med utbredd fattigdom. Både allmän och oral hälsa är dessutom en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig den utbildning som eleverna på Kenswed erbjuds.

Läs mer om våra projekt