Gymnasium

Kenswed gymnasium är en fyra år lång utbildning för ungdomar som har gått ut grundskolan i Kenya. Merparten av alumnerna vittnar om att de inte hade tagit studenten om det inte vore för Kenswed.

Gymnasium

Foto: Frida Ström

Gymnasieutbildning för ungdomar i Kenya

Sedan 2013 har Zelmerlöw & Björkman Foundation varit med och byggt upp och stöttat Kenswed Academy i Kenya tillsammans med lokala partners.

 

I Kenya är behovet av utbildning stort, speciellt utbildning efter den åttaåriga grundskolan. Men att fortsätta sina studier på gymnasienivå är få förunnat och ofta för dyrt för kenyanska familjer att kunna prioritera eftersom basala behov som mat och tak över huvudet måste prioriteras. 

 

Kenswed gymnasieskola startades för att göra utbildning tillgänglig även för de barn och ungdomar vars föräldrar inte har möjlighet att betala för skolgång. Tillsammans med lokal partners och kenyanska myndigheter identifierar vi ungdomar som lever i extrem utsatthet och erbjuder dem möjlighet att fortsätta sina studier på gymnasienivå.

 

Kenswed gymnasium

På Kenswed går idag 371 elever fördelat på åtta klasser. Totalt har 410 elever tagit studenten mellan år 2015-2022. Skolan är till för ungdomar som lever i extrem utsatthet, till exempel fattigdom, våld i hemmet och utan trygga vuxna i sin närhet.

 

Mer än bara utbildning

Jämlikhet, entreprenörskap, it, hållbarhet, idrott, kultur och hälsa är, vid sidan av den teoretiska utbildningen, viktiga delar i vårt arbete för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna. Ungdomar som växt upp i utsatthet och fattigdom behöver mer än bara en traditionell undervisning, de har utmaningar vi bara kan föreställa oss. Därför är Kenswed mycket mer än bara en gymnasieskola och handlar främst om att förändra elevernas tankesätt så att de vågar drömma om en framtid.

100 %

100 %

av Kenswed Academys alumner anser att utbildningen har förändrat deras livsstil.

99 %

99 %

anser att Kenswed har lyckats förändra deras tankesätt till det positiva.

80 %

80 %

svarar att de inte hade gått i skolan om det inte vore för Kenswed.

Ge fler möjlighet att ta studenten

Läs mer om våra projekt