Stipendium

Under året har hundra elever mottagit stipendium för högre studier och arton studenter har tagit examen på sina respektive lärosäten under året.

En kvinna i ett bibliotek som pluggar för ett stipendium

Foto: Marie Båge

Stipendieprogram för högre utbildning

Det långsiktiga målet med utbildningsprogrammen på Kenswed är att det ska leda till arbete och egenförsörjning efter avslutade studier. Då arbetsmarknaden i Kenya är konkurrenskraftig krävs det ofta mer än en grundutbildning eller grundskola för att få arbete. Därför finansierar vi ett stipendieprogram för högre utbildning där elever som avslutat sin utbildning på Kensweds gymnasieskola ges ekonomiska förutsättningar för att studera vidare. Stipendiaterna är idag spridda över nästan 30 olika lärosäten i olika delar av Kenya och nästan lika många studieinriktningar och ämnesval. Några exempel på utbildningar som våra stipendiater studerar är ekonomi, lärarutbildningar, matematik och journalistik.

 

Under året har 100 elever mottagit stipendium för högre studier och 18 studenter har tagit examen på sina respektive lärosäten under året. Av dessa 18 har de flesta funnit arbete, medan några har valt att studera vidare. Endast ett par elever är jobbsökande i nuläget, vilket är ett tydligt tecken på att programmet fungerar. Många av stipendiaterna deltar också i ett mentorprogram som syftar till att motivera och inspirera de elever som går sista året på Kenswed. 

Läs mer om våra projekt