Yrkesskola

På Kenswed yrkesskola kan unga vuxna bland annat utbilda sig till konditor, solcellsinstallatör, sömmerska och programmerare.

Kvinnliga studenter på yrkesskolan

Foto: Frida Ström

Yrkesutbildningar som leder till arbete

Sedan ett par år tillbaka har Kenswed yrkesskola varit igång för att kunna erbjuda fler ungdomar en eftergymnasial utbildning. Tillsammans med Kenswed Organisation valde vi att satsa på praktiska utbildningar som leder till arbete direkt efter examen. De första utbildningarna vi erbjöd var stylistprogrammet, dataprogrammering och konditorprogrammet. Nyligen har yrkesskolan byggts ut i syfte att möjliggöra fler utbildningar. Några av de nya utbildningarna som erbjuds idag är inom sömnad, måleri och en utbildning inom solcellsinstallation.

 

Oavsett utbildning läser samtliga elever på yrkesskolan teoretiska ämnen inom entreprenörskap, kommunikation och grundläggande datakunskap parallellt med sin valda inriktning. Eftersom många av eleverna troligtvis kommer att starta och driva egna företag är det viktiga kunskaper för eleverna att ta del av. Skolan samarbetar med lokala aktörer för att eleverna ska kunna få praktik och i bästa fall anställning efter avslutade studier. 

 

Utbildning var som helst, när som helst

För att nå ut till ännu fler ungdomar har vi tillsammans med Kenswed yrkesskola utvecklat något vi kallar för “mobile school”. Den mobila skolan revolutionerar hur många tänker kring utbildning på landsbygden i Kenya. Med hjälp av digitala hjälpmedel som drivs av solceller gör vi lärandet mer tillgängligt.

 

Vi vet att många familjer inte har ekonomiska förutsättningar att låta alla sina barn gå i skolan. Vi vet också att avståndet till skolan kan vara utmanande, det är inte ovanligt att ha 2-3 mil till sin närmsta skola. Nu kommer skolan hem till eleverna istället och vi ser redan fina resultat från pilotstudien.

 

För varje elev som går en mobil utbildning, går ytterligare nio personer i elevens närhet också utbildningen. Ringar på vattnet är i det här fallet en underdrift.

 

Vi följer alltid upp våra program och i den senaste effektmätningen svarade 100 % av de tillfrågade eleverna att de inte hade några problem med utbildningen som drivs via solceller. Dessutom sträcker sig den positiva effekten bortom eleverna själva då det även inkluderar deras familjemedlemmar som också får ta del av kunskapen via de solcellsdrivna enheterna.

Effekten av yrkesskolan

Vi ser att de elever som har gått en utbildning på Kenswed yrkesskola kommer ut i arbete. Utbildningsprogrammen bidrar till målet att fler ungdomar lyckas bryta fattigdomsspiralen och ges möjlighet till egen försörjning. 

  • 98 elever har gått en yrkesutbildning under 2023
  • 161 studenter har tagit examen från yrkesskolan
  • 55 % av de som tagit examen har ett jobb – deltid, heltid eller eget företag

Läs mer om våra projekt