Vi arbetar outtröttligt för att ungdomar som lever i fattigdom och utsatthet ska få gå i skolan och uppfylla sina framtidsdrömmar.

Foto: Frida Ström

Foto: Frida Ström

Därför finns vi

Det är en mänsklig rättighet att gå i skolan, ändå är det över 258 miljoner ungdomar världen över som inte gör det idag. Det är dem vi arbetar med, och för.

Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, därför arbetar vi för att göra utbildning tillgängligt för fler.

Tillsammans med lokala partners identifierar vi ungdomar som lever i extrem utsatthet i Kenyanska slummen. 

Vi erbjuder gymnasieutbildning, boende på internat, tillgång till vård och vidareutbildning i form av universitetsstipendium eller yrkesutbildning som leder till arbete. Vi följer med ungdomarna hela vägen till arbete och försörjning.

Såhär arbetar vi

 • Vi kämpar för ungdomars rätt till utbildning – speciellt för unga tjejer som har styrkan och modet att skapa förändring för sig själva och sin omgivning. 
 • Vi arbetar holistiskt – vi fokuserar på utbildning, trygghet och hälsa. Genom att stärka ungas självkänsla och följa dem hela vägen till försörjning, genom utbildning och entreprenörskap, ökar vi chansen att de med egen kraft kan ta sig ur generationer av fattigdom. 
 • Vi arbetar med rättighetsbaserat arbete (RBA). Vårt rättighetsbaserade arbetssätt fokuserar på att skapa förändring genom att stärka ungdomarnas egenmakt. Vi ser ungdomarna i våra insatser som aktörer, inte passiva mottagare som är beroende av oss. Vi arbetar därför för att ungdomarna själva ska hitta styrka för att förbättra sin situation – då håller förändringen i längden.
 • Vi arbetar ständigt mot FN:s globala mål – i huvudsak mål nr. 4, God utbildning för alla. Vi jobbar alltid med lokala partners som driver alla verksamheter med lokalt anställda då det långsiktiga målet är självförsörjning.
 • Vi följer alla gåvor hela vägen till ändamålet – därmed har vi full insyn och kontroll över att insamlade medel kommer fram.
 • Vi är en liten aktiv insamlingsstiftelse som skapar stor förändring med engagerade grundare och dedikerade volontärer.

Våra verksamheter i Kenya

Kenswed Dental Clinic

Ohälsa i munnen är en av de mest vanliga icke smittsamma sjukdomarna i världen och är orsaken till mycket onödigt lidande och även död, framförallt i länder med utbredd fattigdom. Genom ett förebyggande arbete med god munhälsa i nära samarbete med allmän hälsovård, kan vi tillsammans skapa ett hälsosammare liv både på individ- och samhällsnivå.

Kenswed Academy

Kenswed Academy är den gymnasieskola och det utbildningssystem som vi tillsammans med lokala partners finansierar och driver i Ngong, utanför Nairobi, Kenya, för de allra mest utsatta ungdomarna i området.

Kenswed Internat

För att minska antalet avhopp hos de kvinnliga eleverna byggde vi 2017 ett internat. Internatet leds av en kärleksfull husföreståndarinna. På internatet får man inte bara en riktig säng med rena lakan i och studielugn, utan där lär man sig även att tvätta sina kläder, hålla ordning på sina saker, vikten av god hygien och tre mål mat om dagen.

Kenswed Hospital

I juni 2019 slogs dörrarna upp till Kenswed Hospital, en mödra-, förlossning- och hälsovårdsklinik på Kenswed.

Kliniken är en viktig förutsättning för vårt mål med att tillhandahålla goda förutsättningar för Kensweds elever och samhället runtomkring.

Kenswed Yrkesskola

Under 2021 startar vi en yrkesskola, Kenswed Vocational Training Center (KVTC). Detta för att kunna erbjuda fler av Kensweds elever och andra ungdomar en eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder till jobb direkt efter examen.

Kenswed högre utbildning

För att eleverna på Kenswed Academy ska kunna ta sig ur fattigdom räcker det i många fall inte med att enbart erbjuda gymnasieutbildning. Därför  finansierar vi ett stipendieprogram för högre utbildning. Där ger vi elever rätt ekonomiska förutsättningar för att studera på universitetet, college och yrkesskolor.

Kenswed Cloud School

Kenswed Cloud School är ett projekt baserat hos Kenswed Organisation, som har Zelmerlöw & Björkman Foundation som huvudfinansiär. Den långsiktiga målsättningen är att skala upp verksamheten för att i förlängningen kunna erbjuda alla med en mobil enhet i Kenya att delta i verksamheten.

Kenswed i siffror

 • 376 elever går på Kenswed gymnasieskola, 229 tjejer och 147 killar.
 • 185 tjejer bor på Kensweds internat.
 • 92 killar får boende av ZBF för att kunna gå på Kenswed Academy.
 • 61 elever med examen från Kenswed får fullt stipendium från ZBF för universitet, college eller yrkesutbildning.
 • Alla elever som har tagit examen från Kenswed har haft godkända betyg.
 • 79 elever är inskriva på Kenswed Yrkeshögskola, varav 59 är tjejer.
 • Kenswed Hospital, vår mödra, förlossning- och hälsovårdscentral, har haft över 100 förlossningar och totalt 13 079 patienter sedan den öppnade 2019.
 • Totalt har Kenswed 56 lokalt anställda, varav 3 är volontärer.

” The impact already realized in the few years of Kenswed existence has been phenomenal, many children have changed their lives and that of their families. Education has a trickling effect; you educate one and the whole community benefits.”

Isaac Macharia, Verksamhetschef Kenswed

Nedbrutna kostnader Kenswed*

325 000 kr = driftkostnad för en klass under ett år på Kenswed inklusive lärare, klassrum, utrustning, vatten.

240 kr = kostnad per månad för att en elev kan få boende på internatet inklusive frukost, middag, boende, hygienartiklar, säkerhet och en kärleksfull föreståndarinna.

570 kr = kostnad per månad för att en elev kan gå på Kenswed inklusive lärare, undervisning, klassrum, utrustning, el, säkerhet, idrott, kreativitet och vatten.

1350 kr = alla (378 st) elever får frukost och lunch en dag.

6 000 kr = årlig kostnad för ett högre utbildningsstipendium för en elev

79 000 kr = Kenswed Hospitals kostnad per månad för driften inklusive löner, medicin, vatten, santiet, material.

30 600 kr = Kenswed Dental Clinics kostnad per månad för driften inklusive löner, medicin, vatten, sanitet, material.


*Alla kostnader är exklusive insamling och administrationskostnader, valutan kan öka kostnaderna

FN:s globala mål och hållbarhet