Vårt arbete främjar rätten till utbildning

Foto: Frida Ström

Vi skapar hopp, framtidstro och starka unga vuxna

Zelmerlöw & Björkman Foundation har visionen att alla barn och unga ska få tillgång till utbildning. Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, ändå får över 240 miljoner barn och unga runt om i världen idag inte möjlighet att gå i skolan. Tillsammans med vår lokala partner, Kenswed Organisation i Kenya, identifierar vi ungdomar som lever i utsatthet. Vi erbjuder dem gymnasieutbildning, internat, vård och vidareutbildning i form av universitetsstipendium eller yrkesutbildning som leder hela vägen till försörjning.

Hör eleverna berätta om sina framtidsdrömmar

Så här arbetar vi

  • Vi kämpar för ungdomars rätt till utbildning – speciellt för unga tjejer som har styrkan och modet att skapa förändring för sig själva och sin omgivning. 
  • Vi arbetar holistiskt – vi fokuserar på utbildning, trygghet och hälsa. Genom att stärka ungas självkänsla och följa dem hela vägen till försörjning, genom utbildning och entreprenörskap, ökar vi chansen att de med egen kraft kan ta sig ur generationer av fattigdom. 
  • Vi arbetar med rättighetsbaserat arbete (RBA). Vårt rättighetsbaserade arbetssätt fokuserar på att skapa förändring genom att stärka ungdomarnas egenmakt. Vi ser ungdomarna i våra insatser som aktörer, inte passiva mottagare som är beroende av oss. Vi arbetar därför för att ungdomarna själva ska hitta styrka för att förbättra sin situation – då håller förändringen i längden.
  • Vi arbetar ständigt mot FN:s globala mål – i huvudsak mål nr. 4, God utbildning för alla. Vi jobbar alltid med lokala partners som driver alla verksamheter med lokalt anställda då det långsiktiga målet är självförsörjning.
  • Vi följer alla gåvor hela vägen till ändamålet – därmed har vi full insyn och kontroll över att insamlade medel kommer fram.
  • Vi är en liten aktiv insamlingsstiftelse som skapar stor förändring med engagerade grundare och dedikerade volontärer

Mer om vårt arbete

Utvecklingen går framåt i Kenya

Under det senaste årtiondet har landet gjort framsteg inom bland annat grundskoleutbildning, men stora utmaningar kvarstår för att bland annat göra högre utbildning tillgängligt för fler.

Läs mer om Kenya