Vi är organisationen som följer ungdomar hela vägen till en ljus framtid!

Foto: Frida Ström

Foto: Frida Ström

Vårt arbete

Zelmerlöw & Björkman Foundation stärker utsatta ungdomar i delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap. Vår vision är en värld där alla barn och unga känner hopp och har möjlighet att utveckla sina talanger och drivkrafter för att påverka sin egen framtid.

Tack vare våra fantastiska givare och partners har vi sedan 2013 kunnat vara med och finansiera utbildningsprojekt i Sydafrika tillsammans med Star for life, ett dagcenter för gatupojkar i Uganda tillsammans med Children of Ssuubi samt projektering av en skola i Etiopien. Men framför allt kan vi nu efter flera års nära samarbete med Global Relations och Isaach Macharia i Kenya stolt presentera Kenswed-modellen i Ngong Hills, Kenya.

Kenswed-modellen

Kenswed-modellen bygger på att det inte räcker med att tillhandahålla teoretisk utbildning för att ungdomar från svåra förhållanden ska hitta sin drivkraft och ta sig ur sin fattigdom. Det behövs även adderas andra värden som inkluderar kreativitet och god hälsa, samt att de basala behoven tillgodoses. Kenswed-modellen består av gymnasieskolan Kenswed Academy, ett internat för flickor för att trygga deras skolgång, en matsal, en brunn som förser eleverna och familjer i närområdet med färskt vatten, kreativa aktiviteter, stipendier till högre utbildning och tillgång till hälsovård på Kenswed Hospital. Nästa steg i Kenswed-modellen är att bygga en yrkeshögskola för att kunna erbjuda flera av eleverna en eftergymnasial utbildning. Bygget av yrkeshögskolan håller på i full fart och beräknas vara klart februari 2021. Kenswed-modellen drivs av våra lokala partners då det är förutsättningen för att nå långsiktiga resultat. 

Vi är övertygade om att utbildning, tillsammans med god hälsa och kreativitet, är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att känna hopp inför framtiden och bidra till ett hållbart samhälle.

Välkommen att läsa mer om Kenswed-modellens olika delar nedan. 

Våra verksamheter i Kenswedmodellen

Kenswed Academy

Kenswed Academy är den gymnasieskola och det utbildningssystem som vi tillsammans med lokala partners finansierar och driver i Ngong, utanför Nairobi, Kenya, för de allra mest utsatta ungdomarna i området.

Kenswed högre utbildning

För att eleverna på Kenswed Academy ska kunna ta sig ur sin fattigdom räcker det i de flesta fall inte bara med att erbjuda en gymnasieutbildning. ZBF vill följa eleverna hela vägen till försörjning i den mån det är möjligt. Därför finansierar vi satsningar på inkomst-genererande aktiviteter, entreprenörskap, universitetsstipendier och yrkeshögskolestipendier.

Foto: Frida Ström

Foto: Frida Ström

Kenswed Internat

För att minska antalet avhopp hos de kvinnliga eleverna byggde vi 2017 ett internat. Internatet leds av en kärleksfull husföreståndarinna. På internatet får man inte bara en riktig säng med rena lakan i och studielugn, utan där lär man sig även att tvätta sina kläder, hålla ordning på sina saker, vikten av god hygien och tre mål mat om dagen.

Kenswed Hospital

I juni 2019 slogs dörrarna upp till vår nybyggda hälso- och mödravårdsklinik på Kenswed. Kliniken är en viktig förutsättning i Kenswed-modellen för att kunna fortsätta arbeta mot våra mål att tillhandahålla bra förutsättningar för Kensweds elever och samhället runt omkring.

Foto: Frida Ström

Foto: Frida Ström

Kenswed Vocational Training Center

Nästa steg för Zelmerlöw & Björkman Foundation är att under 2020 bygga Kenswed Vocational Education Center för att kunna erbjuda fler av eleverna eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder till jobb direkt efter examen.

Foto: Frida Ström

Kenswed i siffror

  • 292 elever går på Kenswed gymnasieskola varav 194 är tjejer.

  • 140 tjejer bor på Kensweds internat.

  • 40 pojkar får boende av ZBF för att kunna gå på Kenswed Academy.

  • 47 elever med examen från Kenswed får fullt stipendium från ZBF för universitet, college eller yrkesutbildning.

  • Alla elever som har tagit examen från Kenswed har haft godkända betyg.

” The impact already realized in the few years of Kenswed existence has been phenomenal, many children have changed their lives and that of their families. Education has a trickling effect; you educate one and the whole community benefits.”

Isaac Macharia, Verksamhetschef Kenswed

Nedbrutna kostnader Kenswed*

300 kr = kostnad per månad för att en kvinnlig elev kan få boende på internatet inklusive frukost, middag, boende, hygienartiklar, säkerhet och en kärleksfull föreståndarinna.

700 kr = kostnad per månad för att en elev kan gå på Kenswed inklusive lärare, undervisning, klassrum, utrustning, el, säkerhet, idrott, kreativitet och vatten.

950 kr = alla (300 st) elever får frukost och lunch en dag.

1000 kr = kostnad per månad för att en kvinnlig elev kan gå på Kenswed och få boende.

14 000 kr = årlig kostnad för universitetsstipendium för en elev inklusive socialt stöd.

70 000 kr = Kenswed Hospitals kostnad per månad för driften inklusive löner, medicin, vatten, santiet, material.

300 000 kr = driftkostnad för en klass under ett år på Kenswed inklusive lärare, klassrum, utrustning, vatten.

*Alla kostnader är inklusive insamling och administrationskostnader, valutan kan också öka kostnaderna

FN:s globala mål och hållbarhet

Covid-19 uppdatering

Foto: Frida Ström

Foto: Frida Ström