Bli månadsgivare idag

Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar outtröttligt för att ungdomar ska ha möjlighet att påverka sin framtid med hjälp av utbildning.

Vårt arbete

Här kan du läsa mer om våra verksamheter och hur vi följer eleverna hela vägen till en ljusare framtid.

Läs om vårt arbete

Bli månadsgivare

När du ger en gåva till ZBF omvandlas den till utbildning, hälsa, och trygghet.

Bli månadsgivare

Nyheter

Här kan du läsa de senaste nyhetsbreven, rapporterna och vad som är på gång hos oss på ZBF!

Läs nyheter

Se en film om vår verksamhet!

Här kan du se en film om vår verksamhet och hur vi jobbar för att stärka ungdomar som lever i utsatt i delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap. Vår vision är en värld där alla barn och unga känner hopp och har möjlighet att utveckla sina talanger och drivkrafter för att påverka sin egen framtid.

ZBF och FN:s globala mål

ZBF arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom samtliga verksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala målen. Vårt huvudfokus är det globala målet nummer 4: God utbildning för alla, men genom att fokusera på holistiska modeller kring utbildning når vi även flera andra mål. Nedan är en kortfattad beskrivning av hur vi jobbar med några av FN.s globala mål.

Mål nr. 1, Ingen fattigdom. 

ZBF stärker utsatta ungdomar i delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning.

Mål nr 3, God hälsa och välbefinnande

ZBF ger sina studenter välbalanserade måltider, tillgång till hälso- och sjukvård och en läroplan som stöder mentalt och fysiskt välbefinnande.

Mål nr 4, God utbildning för alla

ZBF tillhandahåller kvalitetsutbildning för utsatta ungdomar i delar av Afrika. För att stödja den akademiska undervisningen, inkluderar vi även jämlikhet, entreprenörskap, hållbarhet, sport, kultur och hälsa i utbildningen.

Mål nr 5, Jämställdhet

ZBF ger flickor möjlighet till utbildning, boende och tillgång till hälso- och sjukvård. Förutsättningar för att hitta sin drivkraft och komma ur fattigdomen.

Mål nr 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

ZBF ger studenterna möjlighet att söka stipendier för högre utbildning samt planerar att bygga en yrkeshögskola, Kenswed Vocational Training Center (KVTC). Detta gör att ungdomarna kan erbjudas eftergymnasial utbildning på universitet eller i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder hela vägen till arbete och försörjning. 

Här kan du läsa mer om ZBF, hållbarhet och FN:s globala mål.

Hi I’m Noreen from Kenswed secondary school. When I finish my studies, I’ll attend University and study law because I’d like to fight for the rights of the women and children. Because back in our communities there is poverty and I’d like to help them and my younger siblings because they are very poor. Kenswed has helped me and I would like to eradicate such conditions back in our communities and all over Kenya.

Stort tack till alla våra partners och givare som gör detta möjligt!

För Zelmerlöw & Björkman Foundation har det alltid varit otroligt viktigt att kunna följa varje krona hela vägen och se skillnaden den gör för ungdomarna i våra program. När du ger en gåva till ZBF omvandlar vi den till utbildning, hälsa och trygghet. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av våra program. Zelmerlöw & Björkman Foundation innehar 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll.