Globala målen

Students in classroom

Foto: Frida Ström

God utbildning för alla

Effekterna av att arbeta med fokus på FN:s globala mål nr. 4, är både långsiktiga och hållbara för såväl individer som samhället i stort. Efter att ha fullföljt en utbildning i våra program har ungdomar i våra program inte bara fått verktyg för att förändra sina egna liv, utan även sina familjers och området de lever i. Tillsammans bryter vi århundraden av fattigdomsspiraler och gör skillnad i generationer framåt. 

 

Genom att fokusera på utbildning bidrar vi även till flera andra globala mål.

 

  • Ingen fattigdom
  • Hälsa och välbefinnande
  • Jämställdhet
  • Rent vatten och sanitet
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Genomförande och globalt partnerskap

 

 

Utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

 

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt arbete