Internat

På Kenswed finns det ett internat för tjejer och ett internat för killar. Här bor elever som inte har ett tryggt hem att gå till efter skolan eller som har flera mil att gå för att ta sig hit.

Elever på Kenswed Internat

Foto: Frida Ström

Ett tryggt boende för eleverna

Tillsammans med våra lokala partners vill vi med vår verksamhet nå ut till de ungdomar som lever i extrem utsatthet och fattigdom. Därför har vi ett extra fokus på tjejer och unga kvinnor, eftersom det finns ett antal faktorer som tidigt i deras liv kan ha en stor negativ påverkan på deras framtid. Tidiga graviditeter, otrygghet i hemmet och en otrygg väg till skolan är omständigheter som gör att tjejer kan tvingas hoppa av skolan. Det är därför extra viktigt för dessa tjejers framtid att få det stöd de behöver för att kunna avsluta sin utbildning. Kenswed internat säkerställer just det. 

 

Mer än bara tak över huvudet

Att bo på internatet innebär inte bara en plats att sova; Kenswed förser även eleverna med hygienartiklar, mat och en tydlig struktur i vardagen som underlättar för studierna. Utöver ungdomarna bor även personal på internatet som ser till att ordningen upprätthålls samt att ungdomarna får det stöd de behöver.

 

Gymnasieskolan växer och så även internatet med totalt 185 tjejer som bor här idag. Det ger oss möjlighet att trygga fler elevers skolgång. Det finns även ett separat internat till de killar som behöver boende för att kunna gå på Kenswed Academy och här bor idag 102 killar.

Läs mer om våra projekt