Entreprenörskap

Entreprenörskapsprogrammet syftar till att fler alumner ska kunna skapa skalbara och hållbara företag så att de både kan försörja sig själva, skapa nya arbetstillfällen i samhället de verkar och på sikt bidra till att lindra fattigdom.

Entreprenörskap

Foto: Frida Ström

Affärsidéer som kan bli verklighet

 

Entreprenörskap är en av de främsta ekonomiska drivkrafterna i Kenya. Tillsammans med Kenswed har vi skapat ett program som vänder sig till alumner från Kenswed Secondary School, Higher Education och elever på yrkesskolan.

 

 

Ungdomarna uppmuntras till att presentera sina affärsidéer för en panel som väljer ut de bästa förslagen. Affärsplaner granskas och kompletteras, ungdomarna tränas i presentationsteknik, mentorer erhålls och kunskaper kompletteras vid behov.

 

Start up-lån till de bästa affärsidéerna

Efter ytterligare en presentationsrunda tar de sig vidare till en granskning av Zelmerlöw & Björkman Foundations entreprenörskapsteam. De företagsidéer som klarat urvalsprocessen och som vi tillsammans tror har störst potential att lyckas erbjuds fortsatt stöd och rådgivning, ett mentorskap och ett start up-lån till de initiala investeringarna som de redovisat i sin affärsplan.

 

Två affärsidéer har hittills blivit verklighet

Programmet är fortfarande i en uppstartsfas och sedan december 2023 har 79 affärsidéer presenterats av eleverna. Två affärsidéer har blivit verklighet och beviljats start up-lån. Det är skobutiken Leen Boutique och butiken Home of Electrics som säljer begagnad elektronik.

 

 

Kenswed Organisation har ett delägarskap i de nystartade företagen tills det att start up-lånet är återbetalt. Detta för att bättre kunna följa upp, få full ekonomisk insyn och en övergripande kontroll.

Läs mer om våra projekt