Utvecklingen går framåt i Kenya

Barn spelar fotboll i Kenya.

Foto: Frida Ström

Nästan alla barn i Kenya får några års skolgång

 

Zelmerlöw & Björkman Foundation är verksamma i Kenya i östra Afrika, ett land som under det senaste årtiondet har gjort stora framsteg. Bland annat har barnadödligheten minskat, fler barn har börjat i skolan och skillnaden i utbildning mellan kvinnor och män har minskat.

 

Men Kenya är också ett land som är präglat av bland annat stora klimatförändringar, fattigdom och korruption. Jordbruket som många kenyaner lever av har drabbats hårt av flera års torka. Nästan halva befolkningen lever under fattigdomsgränsen och många barn får inte tillräckligt med mat.

 

Barnäktenskap och våld mot kvinnor i Kenya

 

Familjer försätts i ohållbara situationer där svåra val som ingen förälder ska behöva ställas inför, ändå inträffar. Och de som drabbas värst är barnen, speciellt flickor som tvingas giftas bort för att kunna mätta syskonens magar.

 

Jämställdhet i Kenya 

 

När jämställdhet mäts hamnar Kenya långt ner på listan. Mer än en av fem flickor tvingas gifta sig innan de har fyllt 18 år. Giftermål ökar risken för att flickor ska tas ur skolan och gör det svårare för dem att försörja sig själva i framtiden.

 

80 procent av kvinnorna arbetar med småskaligt jordbruk men väldigt få av dem äger land eller har möjlighet att ta jordbrukslån. Dessutom är våldet mot kvinnor utbrett vilket också påverkar deras ekonomi.

Zelmerlöw & Björkman Foundation stöttar bland annat ett program för unga mammor i Kenya. I Girl Empowerment Program fångar vi upp unga tonårsmammor så att de kan fortsätta att gå i skolan.

 

 

Grundskola och högre utbildning i Kenya

 

I Kenya är grundskolan formellt obligatorisk. Sedan 2003 är den även avgiftsfri och nästan alla barn får några års skolgång. Detta har gjort att läs och skrivkunnigheten har ökat markant i Kenya. Undervisningen, särskilt i gymnasiet och på högskolenivå, anses hålla hög kvalitet. 

 

Zelmerlöw & Björkman Foundation bidrar till Kenyas utveckling inom mänskliga rättigheter, jämställdhet och utbildning.

Studenter i klassrum

Foto: Frida Ström

God utbildning för alla

Utbildning världen över måste möta våra behov under hela livet – från förskola och grundskola, till gymnasium och högre utbildning. Alla människors lika möjlighet till livslångt lärande gynnar oss alla. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Så arbetar vi med de globala målen

Så här arbetar vi

  • Vi kämpar för ungdomars rätt till utbildning – speciellt för unga tjejer som har styrkan och modet att skapa förändring för sig själva och sin omgivning. 
  • Vi arbetar holistiskt – vi fokuserar på utbildning, trygghet och hälsa. Genom att stärka ungas självkänsla och följa dem hela vägen till försörjning, genom utbildning och entreprenörskap, ökar vi chansen att de med egen kraft kan ta sig ur generationer av fattigdom. 
  • Vi arbetar med rättighetsbaserat arbete (RBA). Vårt rättighetsbaserade arbetssätt fokuserar på att skapa förändring genom att stärka ungdomarnas egenmakt. Vi ser ungdomarna i våra insatser som aktörer, inte passiva mottagare som är beroende av oss. Vi arbetar därför för att ungdomarna själva ska hitta styrka för att förbättra sin situation – då håller förändringen i längden.
  • Vi arbetar ständigt mot FN:s globala mål – i huvudsak mål nr. 4, God utbildning för alla. Vi jobbar alltid med lokala partners som driver alla verksamheter med lokalt anställda då det långsiktiga målet är självförsörjning.
  • Vi följer alla gåvor hela vägen till ändamålet – därmed har vi full insyn och kontroll över att insamlade medel kommer fram.
  • Vi är en liten aktiv insamlingsstiftelse som skapar stor förändring med engagerade grundare och dedikerade volontärer

Vårt arbete i Kenya