Jämställdhet

Foto: Frida Ström

Jämställdhet är allas business

 

Jämställdhet handlar om lika villkor, rättigheter och möjligheter att forma samhället och sitt liv, oavsett kön.

 

Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar för att göra utbildning tillgängligt för barn och unga som lever i utsatthet. De som oftast går miste om utbildning är tjejer som lever i fattiga och avlägsna områden, till exempel utanför Nairobi i Kenya där vi verkar. Att tvingas hoppa av skolan, eller att aldrig ens få chansen att börja, får allvarliga konsekvenser för tjejer och det påverkar även samhället och landet i stort.

 

 

En väg ut ur fattigdom

Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet och för många barn och unga innebär det möjligheten att skapa sig ett bättre liv. Barn som får utbildning har större möjlighet att försörja sig som vuxna, dessutom minskar risken att tjejer gifts bort och blir gravida i tonåren. Vi vet också att kvinnor som har utbildat sig har större benägenhet att ge sina egna barn samma chans; att gå i skolan.

 

 

Världen är inte jämställd

Världen är inte jämställd och att nå dit är en komplex process som involverar många olika områden i samhället, inklusive lagstiftning, politik, utbildning, ekonomi, kultur och sociala normer.

Jämställdhet handlar om mer än könsfördelning

Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning. Jämställdhet handlar också om att göra det tydligt vad som påverkar kvinnors och mäns livsvillkor inom olika områden i samhället. Bland det som påverkar våra livsvillkor finns bland annat

  • attityder, till exempel olika synsätt
  • normer, till exempel regler, riktlinjer och principer
  • värderingar, till exempel uppfattningar och åsikter
  • ideal, till exempel förebilder, mönsterbilder och idéer

 

 

Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Studenter i klassrum

Foto: Frida Ström

God utbildning för alla

Utbildning världen över måste möta våra behov under hela livet – från förskola och grundskola, till gymnasium och högre utbildning. Alla människors lika möjlighet till livslångt lärande gynnar oss alla. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Så arbetar vi med de globala målen
Elever på skolgården

Foto: Frida Ström

Barnkonventionen

Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar i huvudsak med artikel 28 i barnkonventionen: barn har rätt till utbildning. Vår mission är att ge barn och unga som lever i fattigdom och utsatthet utbildning och verktyg att påverka sin framtid.

Barnkonventionen

Vårt arbete