Klimatet i Kenya

Elever på skolgården

Foto: Frida Ström

Varierat klimat i Kenya

 

Klimatet i Kenya varierar. Längs kusten är det tropiskt, medan den centrala delen är lite kallare och med tydligare skillnader mellan årstiderna.

 

Vart ligger Kenya?

Kenya ligger i östra Afrika vid ekvatorn. Landskapet stiger gradvis till en högplatå från kusten till centrala och västra delen av landet. 

 

Hur är vädret i Kenya?

Vädret i Kenya styrs av landskapet. Trots att Kenya ligger vid ekvatorn har landet ett tempererat klimat, tack vare den höga höjden i den centrala delen. Längs kusten, där landskapet är lägre, är klimatet hett och fuktigt. På den centrala platån, är det kallare och skillnaden mellan årstiderna är större. 

 

Generellt ger det tropiska klimatet höga dagstemperaturer i hela landet året om. Ändå kan man både uppleva minusgrader och frostnätter.

 

 

Torrperioder och regnperioder i Kenya

I norr består stora delar av landet av torra områden med årliga regnmängder upp till 600 mm. Den torraste perioden är från juni till augusti, och de varmaste månaderna infaller december till mars. Kenya har två regnperioder om året. En kortare period mellan november och december, och en längre period mellan mars och maj.

Barn spelar fotboll i Kenya.

Foto: Frida Ström

Kenya har gjort stora framsteg

I Kenya är grundskolan formellt obligatorisk. Sedan 2003 är den även avgiftsfri och nästan alla barn får några års skolgång. Detta har gjort att läs och skrivkunnigheten har ökat markant i Kenya. Undervisningen, särskilt i gymnasiet och på högskolenivå, anses hålla hög kvalitet.

Utvecklingen i landet

Vårt arbete i Kenya