Kenya har gjort stora framsteg

Kenya är ett vackert land som lockar safariturister samtidigt som de brottas med stora klimatförändringar, hungerkris och fattigdom.

Kenya har gjort stora framsteg

Foto: Frida Ström

Publicerad: 29 augusti, 2023

Utvecklingen går framåt i Kenya

 

Zelmerlöw & Björkman Foundation är verksamma i Kenya i östra Afrika, ett land som under det senaste årtiondet har gjort stora framsteg. Bland annat har barnadödligheten minskat, fler barn har börjat i skolan och skillnaden i utbildning mellan kvinnor och män har minskat.

 

Men Kenya är också ett land som är präglat av bland annat stora klimatförändringar, fattigdom och korruption. Jordbruket som många kenyaner lever av har drabbats hårt av flera års torka. Nästan halva befolkningen lever under fattigdomsgränsen och många barn får inte tillräckligt med mat.

 

Barnäktenskap och våld mot kvinnor i Kenya

Familjer försätts i ohållbara situationer där svåra val som ingen förälder ska behöva ställas inför, ändå inträffar. Och de som drabbas värst är barnen, speciellt flickor som tvingas giftas bort för att kunna mätta syskonens magar.

 

Jämställdhet i Kenya

När jämställdhet mäts hamnar Kenya långt ner på listan. Mer än en av fem flickor tvingas gifta sig innan de har fyllt 18 år. Giftermål ökar risken för att flickor ska tas ur skolan och gör det svårare för dem att försörja sig själva i framtiden.

 

80 procent av kvinnorna arbetar med småskaligt jordbruk men väldigt få av dem äger land eller har möjlighet att ta jordbrukslån. Dessutom är våldet mot kvinnor utbrett vilket också påverkar deras ekonomi.

 

Grundskola och högre utbildning i Kenya

I Kenya är grundskolan formellt obligatorisk. Sedan 2003 är den även avgiftsfri och nästan alla barn får några års skolgång. Detta har gjort att läs och skrivkunnigheten har ökat markant i Kenya. Undervisningen, särskilt i gymnasiet och på högskolenivå, anses hålla hög kvalitet.

 

Zelmerlöw & Björkman Foundation bidrar till Kenyas utveckling inom mänskliga rättigheter, jämställdhet och utbildning.

Fler artiklar