Volontärpolicy

Foto: Frida Ström

1. Zelmerlöw & Björkman Foundations arbete & värdegrund

Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) grundades 2013 och är en insamlingsstiftelse som arbetar med att stärka utsatta ungdomar i delar av Afrika hela vägen från fattigdom och utanförskap till arbete och egenförsörjning. Detta sker huvudsakligen genom utbildning och entreprenörskap. Tillsammans med lokala partners identifierar vi unga i slummen och hjälper dem att utbilda sig och hitta sina talanger samt drivkrafter så att de ska ha möjlighet att påverka sin egna framtid. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att våra lokala partners jobbar med holistiska modeller som – utöver den akademiska utbildningen – till exempel inkluderar hållbarhet, entreprenörskap, mänskliga rättigheter, idrott, kultur, säkerhet, trygghet och hälsa. Vi är övertygade om att utbildning, tillsammans med hälsa och kreativitet, är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att känna hopp inför framtiden samt bidra till ett hållbart samhälle.

I Sverige jobbar vi med att samla in pengar och sprida information om vårt arbete i Afrika.
Vi är en liten insamlingsstiftelse och har endast 1,3 anställda. Resten av oss som arbetar är ett fantastisk ideellt team där vissa arbetar flera dagar i veckan och andra mer sporadiskt. Vi har kontor i Stockholm men är mycket flexibla i vart och när vi jobbar. För att hålla kostnader nere och för att göra stor skillnad för så många ungdomar som möjligt är vi alltid i stort behov av volontärer runt om i Sverige som vill vara med och förändra världen i stort och smått. Volontärerna är en viktig del i stiftelsen då de utgör stommen för hela verksamheten. Att vara volontär hos ZBF är ett viktigt uppdrag då du är med och förändrar liv samt stöttar utsatta ungdomar hela vägen till en ljusare framtid!

2. Rekrytering 

Rekrytering av volontärer sker utifrån verksamhetens behov och matchas med den sökandes kompetens och intresse. Alla volontärer som engagerar sig i Zelmerlöw & Björkman Foundation bör dela vår värdegrund. ZBF rekryterar volontärer via hemsidan, andra digitala nätverk och personliga nätverk.

ZBF:s volontärsamordnare kontaktar samtliga som har anmält sitt intresse att arbeta som volontär hos oss och gör ett urval genom personlig intervju och möte. Vi skriver därefter en överenskommelsen med samtliga volontärer utifrån en fastställd mall som reglerar uppdragets mål, tidsperiod, tystnadslöfte etc.

3. Introduktion och utbildning

Vi erbjuder fyra introduktions- och utbildningstillfällen under året i samband med volontärträffar, dit både nya och erfarna volontärer är bjudna för att få en introduktion om ZBF och information om sin roll som volontär.

ZBF:s generalsekreterare informerar volontär om uppdraget, resurser, rutiner och policy. Volontärsamordnare arrangerar även utbildningar innan uppstart för samtliga volontärer.

4. Handledning och stöd 

Volontärer har under sitt uppdrag alltid möjlighet att få handledning. Handledningen syftar till att ge stöd till volontären, ta emot feedback från volontärer samt kvalitetssäkra verksamheten.

Volontärsamordnaren ansvarar för stiftelsens volontärer, vilket innefattar ansvaret över handledning, information, avstämningar och utvärderingar vid uppdragets avslut. Volontärsamordnare stöttas i sin tur av stiftelsens generalsekreterare.

5. Överenskommelse

När man blir volontär hos ZBF görs en skriftlig överenskommelse mellan volontär och verksamhet innan volontären ingår uppdraget. Överenskommelsen innefattar en beskrivning av volontärens uppdrag, vad som ingår i uppdraget, vad som förväntas av volontären och under vilken tidsperiod överenskommelsen sträcker sig. Volontären kan bryta överenskommelsen och ska då meddela sin kontaktperson snarast möjligt. ZBF kan bryta överenskommelsen och frånskilja volontären från uppdraget om volontären exempelvis missköter sitt uppdrag eller bryter mot volontärpolicyn.

Vid eventuell problem eller missförhållanden under volontäruppdraget ska volontären i första hand kontakta volontärsamordnare. Om volontären inte uppfyller sitt åtagande enligt överenskommelse kan volontären frånskiljas från sitt uppdrag. Detta görs genom ett samtal mellan volontär och volontärsamordnare. På samma sätt har volontären även rätt att säga upp sitt volontäruppdrag.

6. Sekretessförbindelse

Innan man som volontär påbörjar sitt uppdrag får man skriva på en sekretess gällande att man inte för tredje part avslöjar konfidentiell information rörande stiftelsen.

7. Utgiftsersättning

Volontären erhåller ingen finansiell ersättning vid genomförande av uppdrag.

Volontären ska inte behöva ha egna ekonomiska utgifter för att verkställa sitt volontäruppdrag. Utgifter som görs av volontären ska i förväg vara godkänd av ZBF:s generalsekreterare. Fastställda utgifter ersätts mot kvitto. ZBF ersätter inte kost eller reseutlägg till och från uppdraget.

8. Försäkringar

Volontärer som engagerar sig i ZBF deltar under sina egna försäkringsavtal med försäkringsbolag.

9. Dokumentansvarig & kontaktuppgifter

ZBF:s volontärsamordaren Lisa Stenport

Kontaktuppgifter Telefon: +46 8 660 40 20
Mejl: hello@zbfoundation.se

Sist men inte minst vill vi på ZBF framföra hur tacksamma vi är för all hjälp och stöd vi får. Genom att vara volontär hos oss är du med och förändrar liv för utsatta ungdomar i delar av Afrika och ser till att de får en ljusare framtid.

Tack till alla er som arbetar ideell. Ni är med och gör en enorm skillnad – ni behövs verkligen!