Verksamhetsrapport 2020

av

2020 – ett utmanande år 


Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet. Därför arbetar Zelmerlöw & Björkman Foundation outtröttligt för att ungdomar ska få gå i skolan och ta sig hela vägen till försörjning för att kunna uppfylla sina framtidsdrömmar – även i en pandemi. 

2020 har verkligen varit ett tufft år på många sätt när Covid-19 drabbade hela världen. För Zelmerlöw & Björkman Foundation handlade året till stor del om att hitta nya arbetssätt och lösningar för att fortsätta stötta ungdomarna i våra program på bästa möjliga sätt när både skola och internat tvingades att stänga ner under en tid. 

I denna rapport vill vi berätta om vårt arbete under året som gått och dela berättelser direkt från ungdomarna i våra program. Men framförallt vill vi visa hur ditt stöd gjort skillnad och varit en oumbärlig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta möjliggöra utbildning, hälsa och trygghet för ungdomar som lever i utsatthet.

TACK för ditt fantastiska stöd även i dessa svåra tider!

Läs hela rapporten här.


Magdalena Jennstål, Generalsekreterare ZBF