Vad händer på Kenswed?

av

Eleverna är tillbaka och i de allra flesta klasser är samtliga tillbaka. I Kenya i stort har många skolor som inte är statsfinansierade tvingats stänga igen. På Kenswed har kön av unga i fattigdom och utsatthet varit lång av elever som söker plats för utbildning. De allra flesta nekas (eftersom vi har det nästintill fullt), men några får plats – för deras livsöden är sådana att det alltid måste finnas plats. 140 flickor går nu på internatet. Dessutom bor 40 pojkar i ett stort hus som vi hyr i närheten. 

26e mars börjar examinationerna för form 4, då ska deras framtida möjligheter avgöras. Eleverna då ska gå in i dessa slutexamina med god självkänsla och tro på sitt eget kunnande, det är vad vi kan finslipa nu.

Fler patienter än någonsin tar sig till Kenswed Hospital, ca 150 i veckan på sistone – patienter som annars haft mycket svårt att få tillgång till vård. Söktrycket på mödrar som vill förlösa är högt, varför vi med start denna vecka har öppet även nattetid och helger för den typen av vård. 

Vi har påbörjat ett program för unga mödrar (eller gravida). Flertalet av de elever i tidig tonår har fått plats på Kenswed Academy med start detta år, både på internat eller dagskoleelever. De som är något äldre börjar nu på vår yrkesskolas stylistutbildning. De som är i grundskoleålder (äldste är 12 år) har vi försett med skoluniformer och det läromaterial de behöver för att fullgöra sin utbildning i Primary School. Samtliga har regelbunden kontakt med sjuksköterskor och barnmorskor från Kenswed Hospital.

Universitetsstipendiaterna har åter fått gå sin utbildning. I dagsläget är det hela 47 f.d. elever på Kenswed Academy som får fullt stipendium från ZBF för att studera något som de drömt om ska ge de möjligheter till försörjning resten av livet. 

Fler får möjlighet till framtida egen försörjning via vår egen yrkesskola. Sammanlagt 60 har redan tagit examina här i det vi valt att kalla pilotkurser. Från måndag 15/2 ska nu 90 studenter ta plats i våra nybyggda lokaler för att drillas inom utbildningarna ”Entrepreneurskap”, ”Stylist” och ”Konditor”. (Entrepreneurship, Hair & Beauty and Pastry).

WhatsApp Image 2021-02-03 at 13.29.50 (1).jpeg