2018


Children of Ssuubi


Uganda


ZBF och Children of Ssuubi

I Uganda finns vår partner Children of Ssuubi. Organisationen grundades 2015 av Shadi Shafiee, en socialarbetare från Sverige som driver organisationen tillsammans med ett team i Uganda och i Sverige. Vi arbetar tillsammans för att barn som lever på gatan ska få nya möjligheter i livet och återintegreras till sina familjer. Detta sker bland annat genom ett dagcenter i Kampala där barnen och ungdomarna får det stöd de behöver, både hälso- och utbildningsmässigt. ZBF har varit delfinansiär sedan 2018 och samarbetet pågår fram till och med 2020.

Läs mer om Children of Ssuubi här.