2020/2021


ZBF, Global Relations och Kenswed


Ngong Hills, Kenya


ZBF, Atea, Hamilton Group, Målare utan gränser och Newton.

Under 2021 startar vi en yrkesskola, Kenswed Vocational Training Center (KVTC). Detta för att kunna erbjuda fler av Kensweds elever och andra ungdomar en eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder till jobb direkt efter examen. Bygget av yrkeshögskolan startades upp 2020 och de fyra första klassrummen är nu klara.  Innan uppstarten av skolbygget identifierade vi behovet av utbildningar som tillgodoser den lokala arbetsmarknadens behov. Några av dessa har vi nu fått finansiering till och startar därför utbildnignar i Programmering, pastery (konditor), skönhetsterapi, entreprenörskap och målning. Då vi är övertygande om att entreprenörskap utgör en viktig del för att skapa försörjning och för att ta sig ur fattigdom kommer det att ingå grundläggande utbildning inom entreprenörskap i samtliga utbildningar. 

Redan innan bygget av yrkeshögskolan var klart startade vi upp ett par utbildningar i Kenswed Academy:s lokaler. Under 2020 genomförde därför 60 ungdomar pilotutbildningar inom Hair & beauty, entreprenörskap, databaskunskap och webbdesign. 2021 har Kenswed Vocational Training Center (KVTC) 79 elever.

Vår vision för framtiden är att bygga fler klassrum för att utöka antalet utbildningar. Detta för att säkerställa att fler av eleverna i vårt program får de bästa förutsättningarna till en utbildning som leder direkt till jobb vid avslutade studier.

Här kan du se en film när första spadtaget togs.

Vill du och/eller ditt företag bli partners till yrkeskolan?
Kontakta oss på info@zbfoundation.se.

Tack till våra fantastiska partners!

Vi är oerhört tacksamma för allt stöd som vi får från våra underbara partners för att kunna bygga och starta yrkeskolan. Våra partners är med och gör en otroligt stor insats får ungdomarna i våra program och ser till att skapar en långsiktig förändring för de mest utsatta och därmed samhället.