2020/2021


ZBF, Global Relations och Kenswed


Ngong Hills, Kenya


ZBF, Atea, Målare utan gränser och Newton.

Nästa steg för Zelmerlöw & Björkman Foundation är att under 2020 bygga Kenswed Vocational Education Center för att kunna erbjuda fler av eleverna eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder till jobb direkt efter examen. Vi har under året identifierat behovet av utbildningar som möter den lokala arbetsmarknadens behov såsom ICT (kodning, webb-design), Electricity (solcellsinstallation etc), Handicraft (sömnad, design) och Plumbing och det är dessa vi kommer att från start prioritera för att så småningom kunna utöka antalet utbildningar. Vad vi dessutom kommer att prioritera, och vad som kommer att ingå i samtliga utbildningar, är en plattform för entreprenörskap. Där kommer studenterna få lära sig om hållbarhet, demokrati, mänskliga rättigheter, hur man driver hållbara företag, hanterar budget och anställda etc.

Här kan du se en film när första spadtaget togs.

Vill du och/eller ditt företag bli partners till Yrkeshögskolan?

Kontakta projektledare Pernilla Tronstad på pernilla.tronstad@zbfoundation.se