2020/2021


ZBF, Global Relations och Kenswed


Ngong Hills, Kenya


ZBF, Atea, Hamilton Group, Målare utan gränser och Newton.

Nästa steg för Zelmerlöw & Björkman Foundation är att bygga yrkesskolan Kenswed Vocational Training Center (KVTC) för att kunna erbjuda fler av Kensweds elever en eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder till jobb direkt efter examen. Bygget av yrkeshögskolan startades upp 2020 och planeras att vara klar för uppstart i februari 2021. Innan uppstarten av skolbygget identifierade vi behovet av utbildningar som tillgodoser den lokala arbetsmarknadens behov. Dessa utbildningar utgör bland annat ICT (kodning, webb-design), Electricity (solcellsinstallation etc), Skönhetsterapi, Handicraft (sömnad, design) samt Plumbing. Vår vision är att i framtiden utöka antalet utbildningar för att säkerställa att allt fler av eleverna i vårt program får de bästa förutsättningarna till en utbildning som leder direkt till jobb vid avslutade studier.

Då vi är övertygande om att entreprenörskap utgör en viktig del för att skapa försörjning och för att ta sig ur fattigdom kommer det att ingå en plattform för entreprenörskap i samtliga utbildningar. I denna plattform kommer studenterna få lära sig om hållbarhet, demokrati, mänskliga rättigheter, hur man driver hållbara företag, hantering av budget och anställning etc.

Bygget av yrkeshögskolan håller på i full fart, men redan nu har vi startat upp ett par utbildningar i Kenswed Academy´s lokaler. Under 2020 genomförde 60 ungdomar pilotutbildningar inom Hair & beauty, entreprenörskap, databaskunskap och webbdesign. Oavsett utbildning läser samtliga elever även teoretiska utbildningar som de studerar parallellt med sin valda inriktning. I dessa teoretiska utbildningar fokuserar man på entreprenörskap, kommunikation och grundläggande datakunskap.

Här kan du se en film när första spadtaget togs.

Vill du och/eller ditt företag bli partners till Yrkeshögskolan?
Kontakta oss på info@zbfoundation.se.

Tack till våra fantastiska partners!

Vi är oerhört tacksamma för allt stöd som vi får från våra underbara partners för att kunna bygga yrkeshögskolan. Våra partners är med och gör en otroligt stor insats får ungdomarna i våra program och ser till att skapar en långsiktig förändring för de mest utsatta och därmed samhället.