2017


ZBF, Global Relations och Kenswed


Ngong Hills, Kenya

Ganska tidigt upptäckte vi att många ungdomar, i synnerhet flickor, hade för långt hem för att kunna gå till skolan eller levde i väldigt svåra hemförhållanden. Därför byggde vi 2017 ett internat där det idag bor 185 flickor och leds av underbara Naomi. På internatet får flickorna möjlighet till god, modern utbildning, tre mål mat om dagen, samt rent, färskt vatten. De får trygghet och omtänksamhet av vuxna som bryr sig om deras bästa. Dessutom får de en riktig säng med rena lakan i och lär sig att tvätta sina kläder, hålla ordning på sina saker, vikten av god hygien och att man tar vara på de chanser man får. Vi bistår även 92 pojkar med boende i närheten av skolan sedan 2018. 

Vi arbetar för att aktivt inkludera fler flickor i vår verksamhet och idag får allt fler flickor utbildning och skydd tack vare internatet. Under åren som gått sedan öppningen har vi byggt ut internatet och köpt in fler sängar och madrasser. Kommande år hoppas vi kunna bygga en övervåning på internatet för att erbjuda ännu fler flickor boende i samband med att skolan växer. Hösten 2021 började utbyggandet av internatet med en 3 våning, samt ett helt nytt internat för killar.