2019


ZBF, Global Relations och Kenswed Hospital


Ngong Hills, Kenya


ZBF, Lööf Foundation och Rejlers AB

I juni 2019 slogs dörrarna upp till Kenswed Hospital, en mödra-, förlossning- och hälsovårdsklinik på Kenswed.

Kliniken är en viktig förutsättning för vårt mål med att tillhandahålla goda förutsättningar för Kensweds elever och samhället runtomkring. Kenswed Hospital kommer till att börja med fokusera på att tillhandahålla prenatal vård (före födsel) till gravida kvinnor, samt allmän hälso- och sjukvård och sexuell utbildning för ungdomar. Dessutom har kliniken börjat hjälpa till vid förlossningar.

Sedan Kenswed Hospital öppnades har antalet patienter ökat markant.

I september 2021 har vi haft 8343 patientbesök och 67 förlossningar sedan starten.

Huvudorsakerna till besöken har varit mycket varierande, allt från infektioner till högt blodtryck. Under våren 2020 fick kliniken även tillstånd att specialisera sig mot en mödravårdsklinik, dock hålls kliniken fortfarande öppen för alla. Under rådande Covid-19 har kliniken även vidtagit ett flertal åtgärder för att underlätta för patienter att ta sig till kliniken. Exempelvis har ett samarbete skapats med mopedcyklister “Boda Bodas” med syfte att som ambulansservice hämta samt lämna patienter vid fem olika hållplatser i Ngong Town. Utöver detta har kliniken även börjat leverera läkemedel och hemsjukvård till patienter.

Allt fler gravida söker sig till kliniken för mödravårdskontroller och förlossningar. För att kunna säkerställa säkra förlossningar har nu svenska barnmorskor med erfarenheter från kenyansk förlossningsvård blivit allt mer involverade i mödravårdsenheten på kliniken. Lööf Foundation har även finansierat en ambulans för att säkerställa snabb hantering vid svåra förlossningar. I samarbete med hälsoministeriet erbjuder kliniken fria vaccinationer till alla barn upp till 18 månader, däribland mot polio, mässlingen och difteri.

Vårt mål är att ge bästa möjliga sjukvård i kenyansk standard till alla som kommer hit.

Här kan du se en film om Kenswed Hospital.

Kliniken befinner sig fortfarande i ett utvecklingsstadium och planerar att i framtiden bedriva dygnet runt-service och arbeta mer med psykisk ohälsa. Kenswed Hospital planerar även att starta en tandläkarmottagning i samarbete med TePe.

Här kan du läsa mer om samarbetet.

On January 11, at 23:17, a healthy baby boy named Brave was born at Kenswed Hospital. The first ever baby born there!​

Whitney, the mother, said she found out about the Kenswed Hospital just by passing it one day when she was 7 months pregnant as she lives in the rural area. She had been on previous checkups during her pregnancy at other facilities but felt that our clinic was clean, welcoming and that our staff really took their time with her which made her feel seen and cared for. During the day of her delivery, her water broke, and labor pains had started, so she had a short walk to Kenswed Hospital to give birth.​

She said the staff was very attentive to her and her needs.  When It came time to push, she pushed five times and the baby came out.  She said she didn’t feel to much pain during the delivery because our staff were surrounding her with support. Once baby Brave came out, He cried right away, and they placed him on her stomach. They took Brave to clean and check up and he was healthy.​ Whitney says giving birth at Kenswed hospital was the best experience of her life. 

 

Stort tack till våra partners och givare som möjliggör hälsa till människor som lever i fattigdom.