2019


ZBF, Global Relations och Kenswed Hospital


Ngong Hills, Kenya


ZBF, Lööf Foundation och Rejlers AB

I juni 2019 slogs dörrarna upp till vår nybyggda hälso- och mödravårdsklinik på Kenswed. Kliniken, som finansieras av ZBF tillsammans med våra partnerorganisationer Lööf Foundation och Rejlers AB, är ytterligare ett tillskott till Kenswed Community. Kliniken är en viktig förutsättning i Kenswed-modellen för att vi ska kunna fortsätta arbeta mot våra mål att tillhandahålla goda förutsättningar för Kensweds elever och samhället runtomkring. Kenswed Hospital kommer till att börja med fokusera på att tillhandahålla prenatal vård (före födsel) till gravida kvinnor, samt allmän hälso- och sjukvård och sexuell utbildning för ungdomar. Dessutom har kliniken börjat hjälpa till vid förlossningar. Vårt mål är att ge bästa möjliga sjukvård i kenyansk standard till alla som kommer hit. Här kan du se en film om Kenswed Hospital.

Sedan Kenswed Hospital öppnades förra året har kliniken mottagit totalt 2694 besök. Huvudorsakerna till besöken har varit mycket varierande, allt från infektioner till högt blodtryck. Under våren 2020 har kliniken även fått tillstånd att specialisera sig mot en mödravårdsklinik, dock hålls kliniken fortfarande öppen för alla. Under rådande Covid-19 har kliniken även vidtagit ett flertal åtgärder för att underlätta för patienter att ta sig till kliniken. Exempelvis har ett samarbete skapats med mopedcyklister “Boda Bodas” med syfte att som ambulansservice hämta samt lämna patienter vid fem olika hållplatser i Ngong Town. Utöver detta har kliniken även börjat leverera läkemedel och hemsjukvård till patienter. Under juli månad hade kliniken 437 besökare, vilket var ett nytt rekord i antal besök.

Antal patienter på kliniker har ökat betydligt sedan uppstart och framför allt söker sig fler gravida till kliniken för mödravårdskontroller. Hittills har 10 förlossningar skett på Kenswed Hospital. För att kunna säkerställa säkra förlossningar har nu svenska barnmorskor med erfarenheter från kenyansk förlossningsvård blivit allt mer involverade i mödravårdsenheten på kliniken. Det finns även ett stort behov av att få till någon slags ambulanslösning för att säkerställa snabb hantering vid svåra förlossningar. I samarbete med hälsoministeriet erbjuder kliniken fria vaccinationer till alla barn upp till 18 månader, däribland mot polio, mässlingen och difteri.

Kliniken befinner sig fortfarande i ett utvecklingsstadium och planerar att i framtiden bedriva dygnet runt-service. Kenswed Hospital planerar även att starta en tandläkarmottagning i samarbete med Tandläkare utan gränser, samt att arbeta mer med psykisk ohälsa.

Huvudskälen till varför patienterna besöker Kenswed Hospital

  • Kliniken är mycket ren
  • Patienter anser att Kenswed Hospital är det bästa sjukhuset som finns i närheten där de bor.
  • Personalen på Kenswed Hospital är mycket vänliga och välkomnande.
  • De får tvål och masker när de besöker kliniken.

On January 11, at 23:17, a healthy baby boy named Brave was born at Kenswed Hospital. The first ever baby born there!​

Whitney, the mother, said she found out about the Kenswed Hospital just by passing it one day when she was 7 months pregnant as she lives in the rural area. She had been on previous checkups during her pregnancy at other facilities but felt that our clinic was clean, welcoming and that our staff really took their time with her which made her feel seen and cared for. During the day of her delivery, her water broke, and labor pains had started, so she had a short walk to Kenswed Hospital to give birth.​

She said the staff was very attentive to her and her needs.  When It came time to push, she pushed five times and the baby came out.  She said she didn’t feel to much pain during the delivery because our staff were surrounding her with support. Once baby Brave came out, He cried right away, and they placed him on her stomach. They took Brave to clean and check up and he was healthy.​ Whitney says giving birth at Kenswed hospital was the best experience of her life. ​