Ngong Hills, Kenya

Kenswed Dental Project

Ohälsa i munnen är en av de mest vanliga icke smittsamma sjukdomarna i världen och är orsaken till mycket onödigt lidande och även död, framförallt i länder med utbredd fattigdom. Riskfaktorer för dålig munhälsa sammanfaller i stora delar med riskfaktorer för andra icke smittsamma sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Genom ett förebyggande arbete med god munhälsa i nära samarbete med allmän hälsovård, kan vi tillsammans skapa ett hälsosammare liv både på individ- och samhällsnivå.

I februari 2020 precis innan utbrottet av pandemin, besökte vi Kenswed Academy för att göra en bedömning av behovet av munhälsovårdande behandling hos eleverna. Vi såg att minst hälften av eleverna var i behov av behandling, varav ca 10 % hade ett akut behov. Nu började tankarna och frågorna snurra. Hur kan vi på bästa sätt skapa förutsättningar och möjligheter för kenyanerna att själva hantera behovet av munvårdande åtgärder? Utifrån behovet föddes Kenswed Dental Project.

Projektet består i stort av två delar:

  • Förebyggande munhälsoarbete genom information och tillgång till munhälsovårdande produkter
  • Tillgodose behandlingsbehovet genom en lokal tandvårdsklinik – Kenswed Dental Clinic

Förebyggande munhälsoarbete

Det förebyggande munhälsoarbetet har påbörjats av personal på Kenswed Hospital genom att förse elever, ungdomar och patienter med information, tandborstar och tandkräm.

Kenswed Dental Clinic

Bygget av Kenswed Dental Clinic startade hösten 2020. Kliniken kommer att vara bemannad med en Community Oral Health Officer på heltid och en tandläkare på plats ett par gånger per månad till att börja med.  I nära samarbete med Kenswed Hospital kommer kliniken att utgöra en bas för ett förebyggande munhälsoarbete i området Ngong Hills. I närheten av kliniken finns ett flertal grundskolor med många tusen elever i stort behov av hälsovårdande kunskap.