Tsavo West, Nairobi

Kenswed Cloud School

Kenswed Cloud School är ett projekt som utgår från Kenswed Organisation, som har Zelmerlöw & Björkman Foundation som huvudfinansiär. Utöver Kenswed Organisation är även de två svenskstartade organisationerna Global Relations och Smart Savannahs med och driver projektet. Den långsiktiga målsättningen är att skala upp verksamheten för att i förlängningen kunna erbjuda alla med en mobil enhet i Kenya att delta i verksamheten. Per-Olof Hansson som är med i Global Relations arbetar som forskare på Linköpings Universitet och kommer att göra en vetenskaplig studie när projektet är färdigt för att kunna utvärdera framgången av det.

Bakgrund – Ett stort behov av distansundervisning

Trots att Kenya är en av Afrikas största ekonomier är fattigdomen utbredd och endast 5% av kenyanerna når högre eller eftergymnasial utbildning. På landsbygden lever 48% av befolkningen under fattigdomsgränsen och dessutom är konkurrensen på arbetsmarknaden hård och kravet på utbildning ökar. Under Covid-19 pandemin när den Kenyanska regeringen stängde ned samhället stängdes även skolorna, och UNICEF räknar med att 17 miljoner Kenyanska barn och ungdomar gick miste om skolgång. Nu när samhället har öppnat upp igen är det oklart hur många elever som av olika anledningar inte kommit tillbaka till sin utbildning.

Genom Kenswed Cloud School vill vi kunna nå de som ej har möjlighet att vara på plats i en fysisk skola. Det kan till exempel handla om att man inte har råd att betala studieavgifterna, att skolan ligger för långt bort, att man måste arbeta under skoltiden eller att man har en funktionsvariation.

Projektets vision

Fattigdomsbekämpning på landsbygden i Kenya genom digital utbildning, yrkeskunskaper och kapacitetsuppbyggnad.

Projektmål

Att använd digital teknik för att utbilda unga som lever i fattigdom på landsbygden med kunskap och färdigheter för att bryta den onda cirkeln av fattigdom och klimatförstöring.

Plats

Kenswed Yrkesskola i Ngong Hills, Nairobi är hubben från vilket utbildningen utgår men pilotprojektets målgrupp bor i Tsavo West National Park som ligger i sydöstra Kenya. På grund av det torra klimatet råder en hög nivå av vattenbrist. Landsbygdsbefolkningen har svårt att försörja sig på jordbruk och många lever därför under fattigdomsgränsen då de flesta av dem är lågutbildade och inte får några andra jobb.

Bild 1: Kenya, Ngong Hills där Kenswed ligger och Tsavo West där cloud school piloten skulle äga rum.
Två olika metoder för utbildning

Kenswed Cloud school kommer att bestå av två olika delar. Den första delen som kommer att starta upp redan under 2022 är yrkesskolan, där de utbildningar som först kommer att erbjudas är några av dem som finns på Kenswed Yrkesskola. Inom alla dessa program ingår även kurser i kommunikation, ICT och entreprenörskap. Om pilotprojektet går bra kommer även andra utbildningar att läggas till nästkommande år. Lärarna digitaliserar sina nuvarande kurser som erbjuds via två olika system. Det ena med en lärplattform (liknande Google classroom) vilket kräver en mobil enhet (telefon, läsplatta eller dator) och internet, detta kommer 40 elever tillgå. Det andra systemet är till sin funktion mindre komplicerade. Solcellsdriven läsplatta som laddas med kursinnehåll (se bild 2) och planeras att genomföras för 20 elever i pilotprojektet.

Bild 2: Lärstation bestående av en solcellspanel, lampor och läsplatta.

Framåt vill vi också testa om det går att digitalisera Kensweds gymnasieutbildning inom Kenswed Cloud School. Detta är i nästa fas och i början kommer främst huvudämnena matematik, engelska, kiswahili och samhällskunskap att läras ut, för att senare addera ytterligare ämnen.