2020


ZBF, Global Relations


Etiopien


ZBF, Global Relations och Kenenisa Bekele

Under flera år har vi arbetat för att starta en skola i Etiopien tillsammans med den etiopiske världsmästaren i löpning, Kenenisa Bekele och vår partner Global Relations. Nu har alla tillstånd kommit på plats för att vi ska kunna färdigställa en skola enligt Kenswed-modellen. Vi har sedan länge haft en lokal projektledare på plats som genomfört workshops om mänskliga rättigheter för unga kvinnor och processat alla tillstånd som behövs för att få driva en skola och starta bygget. På de 3.3 hektar mark som skolan ska byggas på har det börjat byggas ett staket, vakter har anställts och material har köpts in.