Covid-19 uppdateringar från våra program

Kenya

På grund av Covid-19 beslutade Kenyanska myndigheter att stänga ned samtliga skolor i landet 2020 under en begränsad tid, vilket fick till följd att Kenswed Academy tillfälligt stängdes ned den 16/3 och internatet några dagar senare. Detta fick en direkt påverkan på eleverna i vårt program då de tvingades lämna sitt hem, utbildning och trygghet. Skolan öppnades igen i januari och har förutom en kort nationell lockdown i april och maj varit öppen sedan dess. Under tiden som eleverna inte har kunnat vara på skolan har vi arbetat tillsammans med våra partners på Global Relations och personalen på Kenswed för att stötta ungdomarna och personalen så mycket som möjligt.

Antalet Covid-19 fall i Kenya beräknades vara omkring 172 000 i juni 2021, varav 3287 är dödsfall. Läget i Kenya har börjat stabiliseras därav har restriktionerna i landet lättas.

Kenswed Hospital

Sedan starten av pandeman har personalen på Kenswed Hospital vart väl förberedda och vidtagit en rad nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla sig själva och allmänheten skyddade mot Covid-19 samt för att minska spridningen. Sjukhusets personal har sedan mars regelbundet genomgått säkerhetsträning under ledning av hälsovårdsministeriet för att hålla sig uppdaterade om de viktiga säkerhetsåtgärderna som krävs för att minska smittspridning. Material såsom mask som täcker hela ansiktet och handskar finns på plats, och det har även köpts in handsprit. Då det är obligatoriskt att bära munskydd vid vistelse utomhus har elever från Kenswed Academy börjat tillverka munskydd som, tillsammans med tvål som kliniken har köpt in, distribueras till patienter på Kenswed Hospital. Varje patient som besöker sjukhuset måste ta tempen samt tvätta händerna innan man kliver in på kliniken. Hälsovårdsministeriet har framfört kravet att samtliga hälsofaciliteter måste ha ett triage-rum, det vill säga en mottagning, och ett isoleringsrum, där patienter med befarad Covid-19 hålls tills de hämtas av myndigheterna till Covid-19 centret. Detta har därför byggts upp utanför huvudbyggnaden till Kenswed Hospital och kommer i framtiden kunna användas som en tandklinik. 

Kenswed Hospitals Instagram kan du följa arbetet som våra fantastiska kollegor gör varje dag.

Kenswed Academy och internatIdag efter två nationella nedstängningar har Kenswed Academy och internatet äntligen öppnats upp igen. Zelmerlöw & Björkman Foundation har tillsammans med våra lokala partners under dessa månader säkerställt att flickorna som bor på internatet har haft trygga hem att vistas i temporärt. Vi såg även till att distribuera hygienartiklar och matpaket till de elever som hade störst behov samt såg till att ungdomarna kunde fortsätta sin utbildning på distans. Det distribuerades 95 läsplattor för att framför allt sistaårseleverna skulle få de bästa möjligheterna att avsluta sina studier med godkända betyg. Eleverna som studerar sitt tredje år på Kenswed hade även tillgång till att delta på digitala lektioner regelbundet. För oss har det dessutom alltid vart viktigt att ha kontinuerlig kontakt med eleverna för att försäkra oss om att de hade det bra, därför hade varje lärare extra ansvar för varsin grupp på 15-20 elever och hade kontakt med dem varje vecka via telefon. Tack vare våra lokala partners delades även lunch ut till 125 personer, 21 familjer. Detta inkluderade de allra mest utsatta eleverna på Kenswed och deras syskon, samt några behövande familjer som har besökt Kenswed Hospital.

Vi är extremt tacksamma för våra partners och givares stöd under denna svåra tid. Tack vare er har vi kunnat stötta eleverna på bästa sätt så att de kan fortsätta sin utbildning och drömma om framtiden.