Pressida Zelmerlöw & Björkman Foundation

Vi är så glada över att du vill vara med och följa Zelmerlöw & Björkman Foundation och ungdomarna i våra program hela vägen till en ljusare framtid, genom att arbeta med vårt grafiska material!

I denna guide får du all den info du behöver för att kunna använda Zelmerlöw & Björkman Foundations grafiska material:

  • Primär logotyp ska i möjligaste mån användas och får aldrig beskäras.
  • Sekundär logotyp används då den primära logotypen inte kan användas och får aldrig beskäras.
  • Logotypen ska alltid vara svart eller vit mot enfärgad bakgrund eller mot en lugn yta i en bild.
  • Emblemet på Kenswed Academys skoluniformer får aldrig beskäras.
  • Placera text på lugn yta i bild.
  • Placera aldrig grafiska element eller text ovanpå ansikten.
  • Kreditering av fotograf ska alltid framgå tydligt.

För frågor kring den grafiska profilen kontakta generalskreterare, projektledare eller ansvarig formgivare på Zelmerlöw & Björkman Foundation.