Kvinnor ska också få förverkliga sina drömmar

av

Idag, på internationella kvinnodagen, vill vi uppmärksamma det som borde vara självklart – att alla kvinnor runt om i världen ska ha en självklar möjlighet att påverka sin framtid.


Tack var givare som dig kan vi ge denna möjlighet till tjejerna på Kenswed. Här kan du läsa mer om vårt Girls Empowerment Program, ett lyckat pilotprojekt som har stora planer framåt.

Ta också del av Charitys gripande livshistoria! En målinriktad tjej som med hjälp av sin styrka och stöd från Kenswed förverkligat en dröm.

Kensweds girl empowerment program

Foto: Privat

I spåren av Covid 19-pandemin kom ett stort antal tonårsmammor, både elever på Kenswed och andra flickor, till Kenswed Hospital i behov av mödravård. Alla fick vård, sen var det många som inte hade någonstans att ta vägen eftersom de varken var välkomna hem eller kunde gå i skolan på grund av graviditeten. En del av flickorna var inte mer än 14 år gamla! Med Ann Naserian, då volontär på Kenswed, i spetsen började man diskutera hur man kunde hjälpa utsatta kvinnor och så föddes Kenswed Girls Empowerment program – GEP. Så här berättar Ann, som nu är anställd projektkoordinator för GEP, om programmet:

”På grund av pandemin bedrev vi hemundervisning vilket ledde till ett ökat behov av vård för unga, gravida kvinnor – flera av dem elever på Kenswed. Vi satte oss då med Kensweds direktör Mr. Isaac Macharia och personalen på Kenswed för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dem och kom överens om att avgiften för mödravård skulle avskaffas helt. På så sätt kunde vi hjälpa flickorna att få tillgång till bra hälso- och sjukvård och vi kunde också ge dem trygga platser att föda på samt se till att de kunde fortsätta sin utbildning.

Antalet gravida flickor på Kenswed med omnejd ökade och därmed ett stort behov av hjälp med mödravård. Planeringen satte igång och ett förslag togs fram med utgångspunkt i hur det skulle utformas för att ge bäst resultat. I början av 2021 lanserades ett pilotprojekt i liten skala och vi har nu hjälpt 20 flickor i den primära målgruppen, dvs gravida eller med spädbarn.

Kenswed Girl Empowerment Program fokuserar på utsatta unga kvinnor – gravida tonårsflickor, flickor som flyr från tidiga äktenskap, unga kvinnor i våldsamma relationer, kvinnor som tvingas hoppa av skolan och andra med särskilda behov.

Vi hjälper flickorna och deras familjer på flera sätt:

  • Utbildning: Vi ser till att flickorna kan återgå till sina utbildningar efter att de har fött barn. En del går i grundskolan, på gymnasiet eller får en yrkesutbildning på Kensweds yrkesskola. Tre av tjejerna har tagit examen, en har ett jobb och två har nu praktikplatser.
  • Sjukvård: Vi har förlöst 9 kvinnor och har sedan vårdat och hjälpt både dem och barnen.
  • Härbärge: Vi hyr en lägenhet som 7 av tonårsmammorna och deras barn bor i, det yngsta barnet är 3 månader gammal. När mammorna är i skolan har vi två barnskötare som tar hand om barnen och vi ser till att både mammorna och barnen har allt de behöver.
  • Information och utbildning: Vi bedriver uppsökande verksamhet och håller workshops på olika platser i Kaijado, under 2021 var vi på olika platser varje månad. Vi träffar flickor i skolåldern, delar ut preventivmedel och informerar för att hålla dem i skolan och avskräcker dem från att bli offer för tonårsgraviditeter.

Vi har stora planer för GEP. Förutom tonårsmammor vill vi hjälpa flickor som flyr från tvångsäktenskap, kvinnor i missbruksförhållanden och kvinnor som är utsatta i största allmänhet. För att sprida kunskap till kvinnor i vårt samhälle har vi socialekonomiska workshops en gång i månaden. Detta kommer stärka kvinnorna och ge dem en plattform från vilken de kan stå upp mot sina förtryckare. Vi vill också hjälpa fler och hoppas kunna flytta in i ett större hus för att ta emot fler spädbarn. Och på så sätt säkerställa att mammorna kan fortsätta sin utbildning och förverkliga sina drömmar!

Charity – mod och hjärtans röst tog henne till en ljus framtid

Charity bakar
Foto: Magdalena Jennstål

Charity som gått hela sin gymnasieutbildning på Kenswed berättar i denna intervju om sitt liv och vad Kenswed betytt för henne. När Charity blev gravid blev hon avvisad av sina föräldrar och togs in i Girls Empowerment Programmet. Hon bodde med sin bebis i GEP:s härbärge där barnvakter tog hand om bebisen medan hon gick konditorutbildningen på Kensweds yrkesskola. Idag har hon fått jobb på ett bageri så att hon kan försörja sig själv. Bebisen får på dagtid vara kvar i 6 månader på hos barnvakterna på GEP:s härbärge tills hon tjänar tillräckligt mycket pengar för att kunna betala för en egen barnvakt till sitt barn. De bor i en lägenhet och Charity kämpar på för att nå sina mål i livet. Här är Charitys berättelse.

“Jag gick långa sträckor för att fullfölja min utbildning, något inombords sa’ mig att inte nöja med mindre” berättar Charity Yamat. Hon är en maasai-flicka, nummer sex av nio syskon varav 5 är flickor. Familjen bor i Pakase i Magadi, Kajiado County, en avlägsen by i närheten av sjön Natron vid gränsen till Kenya och Tanzania.

Precis som de flesta kvinnor som lever fattigdom i Afrika kan majoriteten av Maasai-kvinnorna i Kenya förvänta sig ett liv i socioekonomiskt- och kulturellt förtryck. För bara en generation sedan var mindre än 20 procent av Maasai-kvinnorna i Kenya inskrivna i skolan. Idag, även med gratis grundskoleutbildning i Kenya sedan januari 2003, registrerar sig bara 48 procent av Maasai-flickorna i skolan och endast 10 procent av dem tar sig till gymnasiet.

Charity satsade på sin grundutbildning 2015 och med sina fina resultat hoppades hon på fortsatta studier på gymnasiet. Under ett år hemma, i väntan på en chans att fortsätta sin utbildning, berättade hennes pappa att det inte blir så eftersom de inte hade råd att betala skolavgiften. Istället skulle hon giftas bort med en man i pappans ålder.

Charity ler med sitt barn
Foto: Magdalena Jennstål

′′Av respekt för min far ville jag inte argumentera med honom. Jag planerade istället att lämna hemmet utan att berätta för någon, mitt hjärta sa mig att detta var inte det liv jag ville leva.” Hon förklarar.

I regel blir en Maasai-flicka omskuren när hon är mellan 11 och 13 år och snart därefter blir hon bortgift av sin far, med en man han valt, i utbyte mot boskap och pengar. Kvinnan får inte begära skilsmässa, om det inte förekommer extrem fysisk misshandel, och hon får aldrig gifta om sig även om den mycket äldre maken dör när flickan fortfarande är tonåring. Hon blir då en av makens bröder egendom och därmed en av flera fruar med många barn, oavsett hälsa eller förmåga att försörja dem. Dagarna börjar tidigt på morgonen med mjölkning av korna, sedan får hon gå flera mil för att hämta vatten och tvätta kläder för att sedan bära tung ved tillbaka. Med lite tur kanske hon har en åsna till hjälp. En kvinnas lott är att leva ett liv nästan helt utan bekvämligheter, beroende av en man och familj någon annan valt åt henne. Medellivslängden för dessa kvinnor är 45 år.

Ett par dagar senare ger sig Charity iväg mot det okända. Hon kommer till Shombole och får därifrån lift till Magadi town där hon söker sin tillflykt till St. Thomas katolska kyrka. Hon berättar om sin situation för församlingens präst som lovar att be för henne och ger henne pengar för att återvända hem till byn och sina föräldrar.

Chairty med sitt barn
Foto: Magdalena Jennstål

′′Jag övernattade i kyrkans gäststuga och nästa dag tog jag mig till Ngong Department of Children Services (DCS) kontor och förklarade läget för DCS-poliserna. De tog mig till Garden Of Hope, en icke-statlig organisation som arbetar för kvinnors och flickors liv.

Under mina två veckor på Garden of Hope introducerades jag för Kenswed. Det var en fantastisk känsla att börja skolan, se mig själv som en del av en klass och det var väldigt känslosamt att se vad jag kunde göra för att fullfölja min dröm.”

”När pandemin slog till 2020 gick regeringen ut med direktiv att alla skolor skulle stänga på bestämd tid och jag återvände hem. Jag hade inte varit hemma sedan jag sökte mig bort för att kunna gå i skolan. Under tiden hemma blev jag gravid och pappan var inte villig att ta något ansvar. När jag berättade detta för min far anmälde han det till områdeschefen som beslutade att mannen som gjort mig gravid skulle ta visst ansvar. Han blev ålagd att ge mig ett boende och stå för vårdkostnaden, samt en klumpsumma på 60.000 shilling. Summan betalades i två delar, den första gick till min far och den andra till mig för att kunna köpa det som behövdes till min bebis.

Chairty med sitt barn tillsammans med andra kvinnor och deras barn
Foto: Magdalena Jennstål

2021 öppnade skolorna igen och jag lovade mig själv att ta mig tillbaka till utbildningen. Jag hittade ett litet hus att hyra nära skolan och bad min lillasyster att följa med för att ta hand om barnet när jag var på lektionerna. Så fort vi landat där sökte jag upp rektorn Mr. Makamu och berättade om min situation. Att se och känna skolans stöd, när de stod för skolavgifterna för att jag skulle kunna avsluta mina studier, gav hopp och kraft. Jag fullföljde mitt sista år och till slut fick jag mitt intyg – Kenya Certificate of Seconday Education.

Min strävan i livet är att göra flickor i mitt område medvetna om sina möjligheter till utbildning. Jag vill ha en värld där unga maasai-flickor tillåts fullfölja sina utbildningar och inte tvingas in i äktenskap där de får sin framtid förstörd på grund av orättvisa, kulturella traditioner och seder.