Foto: Frida Ström

TACK alla deltagare på HMP Invitational för att ni bidrar till vårt arbete med att ungdomar ska få möjlighet att påverka sin framtid med hjälp av utbildning. Genom din stöttning är du med och skapar en tryggare och mer hållbar framtid för nästa generation.

Så här gör vi skillnad tillsammans

Här kan du se hur vi arbetar för att fler ungdomar ska få möjlighet att uppfylla sina framtidsdrömmar.

TACK!

Vi vet att vägen ut ur fattigdom och utsatthet är utbildning, men skolgång över grundskolenivå är inte tillgänglig för alla i Kenya. Därför finansierar och utvecklar vi sedan 2013 Kenswed Academy i området Ngong Hills, en fristad för särskilt utsatta ungdomar, och i synnerhet tjejer, där vi följer dem genom utbildning hela vägen till försörjning. Tack för att du bidrar till att fler ungdomar kan förverkliga sina framtidsdrömmar!

Foto: Frida Ström