God Jul & Gott Nytt År!

av

Foto: Frida Ström

Det är med stor ödmjukhet vi tackar för det här året.

Återigen har vi haft ett omvälvande år och världen står inför enorma utmaningar. Här hemma är vi bland annat drabbade av ökade energi- och matpriser, och när vi lyfter blicken ser vi att kriserna är som störst utanför Sveriges gränser. Många länder och människor återhämtar sig fortfarande från pandemins konsekvenser samtidigt som kriget i Ukraina är en av flera konflikter som tvingar miljontals människor på flykt. 

Kvinnors rättigheter hotas världen över och i fattiga länder är det flickorna som får stanna hemma från skolan för att arbeta och ta hand om familjen. Det är också flickor som får äta sist och minst. Varje år blir 12 miljoner flickor bortgifta innan de fyllt 18 år, vilket leder till att barn föder barn, barn som de sedan inte har råd att skicka till skolan. 

Vi vet att utbildning är den viktigaste nyckeln till att avskaffa fattigdom och bygga demokratiska och jämlika samhällen. Därför jobbar vi på Zelmerlöw & Björkman Foundation varje dag, alla dagar om året för att möjliggöra utbildning för unga, och i synnerhet flickor, som lever i fattigdom i Kenya. 

Ett land där både fattigdomen och ojämlikheten är enormt utbredd och endast 5 % av av befolkningen når högre utbildning. Kenya är ett land i stor ekonomisk kris där det just nu sker stora nedskärningar i det statliga stödet till utbildning  och hälsa. Detta göra att vårt arbete med att möjliggöra just utbildning och hälsa är viktigare än någonsin. 

Under 2022 har vi, tack vare ditt stöd, kunnat fortsätta vårt samarbete med vår lokala partner Kenswed i Kenya. Vi har haft fokus på att stötta driften och utvecklingen av Kensweds alla delar inom utbildning, hälsa och internat. Under året har vi fått vara med om en officiell invigning av Kenswed yrkesskola och tandklinik. Fler elever har fått möjlighet att börja på gymnasieskolan och bo internatet, där de får trygghet, mat och studiero. Vi har stöttat fler flickor att fortsätta sin utbildning trots att de fått barn under året. Vi är så stolta över de 350 elever som tagit examen sedan starten 2013! Dagen innan julafton kommer ytterligare 74 elever ta sin gymnasieexamen efter fyra år på Kenswed, för att sedan fortsätta sin resa mot en ljusare framtid. 

Här är en film med Joyce, tidigare elev, som var på besök i Sverige i november. Joyce har tagit sig hela vägen genom Kenswed gymnasium och stipendieprogram för högre utbildning. Idag jobbar Joyce inom e-commerce och kan försörja sin mamma och sina syskon.

Till sist, stort tack till alla er som stöttar ungdomarna i våra utbildningsprogram så att de precis om Joyce får verktygen att ta sig ur fattigdom. Ert stöd kan innebära skillnaden mellan död och liv, våld och frihet, fattigdom och utbildning! Med ert stöd får ungdomar möjligheten att förändra sina liv och våga drömma om framtiden. 

Med hopp om en fin jul,
Magdalena tillsammans med alla på Zelmerlöw & Björkman Foundation