Givarvård och policies

Foto: Frida Ström

Givarvård

För Zelmerlöw & Björkman Foundation har det alltid varit otroligt viktigt att kunna följa med varje krona hela vägen och se skillnaden den gör för ungdomarna i våra program. När du ger en gåva till ZBF omvandlar vi den till utbildning, hälsa och trygghet. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av våra program. 

I december 2019 blev ZBF godkända för att inneha ett 90-konto och granskas därmed av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att kostnaderna för ändamål respektive insamling och administration måste ligga inom gränserna för hur reglerna ser ut. Nya organisationer har tre år på sig att klara de nya kraven för kostnader och vi har i stort nått godkända nyckeltal redan detta räkenskapsår, vilket betyder mycket för oss då vi ständigt arbetar aktivt med att hålla ner kostnaderna i Sverige. 2020-07-01 – 2021-06-30 låg ändamålskostnaden för ZBF på 76% (den ska vara på minst 75% enligt Svensk Insamlingskontroll) samt administration och insamlingskostnader på 16% (får vara max 25% enligt Svensk Insamlingskontroll).

Policies och ramdokument

ÅRSREDOVISNINGA

Årsredovisning 2019-01-30 – 2020-06-30 (18 månader)

Årsredovisning 2020-07-01 – 2021-06-30 (12 månader)

POLICYS OCH STYRANDE DOKUMENT

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Hållbarhet och FN:s globala mål

Finansieringspolicy

Policies och kontrollfunktioner för att motverka oegentligheter

Stiftelseförordnande

Tillsättning av nya styrelseledamöter

Uppförandekod

Visselblåsarpolicy

RAPPORTER

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Ändamålsrapport våren 2022