Givarvård och policies

Foto: Frida Ström

Givarvård

För Zelmerlöw & Björkman Foundation har det alltid varit otroligt viktigt att kunna följa med varje krona hela vägen och se skillnaden den gör för ungdomarna i våra program. När du ger en gåva till Zelmerlöw & Björkman Foundation omvandlar vi den till utbildning, hälsa och trygghet. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av våra program. 

I december 2019 blev Zelmerlöw & Björkman Foundation godkända för att inneha ett 90-konto och granskas därmed av Svensk
Insamlingskontroll och i december 2021 blev Zelmerlöw & Björkman Foundation medlemmar i Giva Sverige som är en
branschförening som arbetar för tryggt givande. Det innebär att Zelmerlöw & Björkman Foundation stöttas, kontrolleras och granskas av båda parter att insamlade medel används till rätt ändamål. Kostnaderna för ändamål, insamling och administration måste ligga inom gränserna för hur reglerna ser ut. 2021-07-01 – 2022-06-30 låg ändamålskostnaden för Zelmerlöw & Björkman Foundation på 75% samt administration och insamlingskostnader på 17%, vilket är inom gränserna.

Rapporter, policies och ramdokument

ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisning 2021-07-01 – 2022-06-30

Årsredovisning 2020-07-01 – 2021-06-30

Årsredovisning 2019-01-30 – 2020-06-30 (18 månader)

RAPPORTER

Effektrapport 2021-2022

Ändamålsrapport våren 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

POLICYS OCH STYRANDE DOKUMENT

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Hållbarhet och FN:s globala mål

Finansieringspolicy

Policies och kontrollfunktioner för att motverka oegentligheter

Stiftelseförordnande

Tillsättning av nya styrelseledamöter

Uppförandekod

Visselblåsarpolicy