Givarvård och policies

Foto: Frida Ström

Givarvård

För Zelmerlöw & Björkman Foundation har det alltid varit otroligt viktigt att kunna följa med varje krona hela vägen och se skillnaden den gör för ungdomarna i våra program. När du ger en gåva till ZBF omvandlar vi den till utbildning, hälsa och trygghet. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av våra program. 

I december 2019 blev ZBF godkända för att inneha ett 90-konto och granskas därmed av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att kostnaderna för ändamål respektive insamling och administration måste ligga inom gränserna för hur reglerna ser ut. Nya organisationer har tre år på sig att klara de nya kraven för kostnader och vi har i stort nått godkända nyckeltal redan detta räkenskapsår, vilket betyder mycket för oss då vi ständigt arbetar aktivt med att hålla ner kostnaderna i Sverige. 2019-01-30 – 2020-06-30 låg ändamålskostnaden för ZBF på 77% (den ska vara på minst 75% enligt Svensk Insamlingskontroll) samt administration och insamlingskostnader på 24% (får vara max 25% enligt Svensk Insamlingskontroll).

Här kan du läsa vår senaste årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-30 – 2020-06-30 (18 månader).

Här kan du läsa Zelmerlöw & Björkman Foundations stadgar, som antagits vid styrelsesammanträde den 19 september 2019.

Här kan du läsa Zelmerlöw & Björkmans Givarrapport för 2020 och hur våra givares stöd har gjort skillnad i Kenya under 2020.

Hållbarhet och FN:s globala mål

Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom samtliga verksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala målen. Här kan du läsa mer om hur ZBF arbetar med  hållbarhet och FN:s globala mål.

Insamlingspolicy

Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse och denna insamlingspolicy beskriver och reglerar hur insamlingen ska gå till. Syftet med policyn är att värna den enskilde givaren och ska säkerställa att insamlingsarbetet genomförs på ett transparent och seriöst sätt. Här hittar du Zelmerlöw & Björkman Foundations Insamlingspolicy. 

Zelmerlöw & Björkman Foundations Integritetspolicy

Styrelsen i Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation har den 26 april 2018 antagit följande policy för lagring och hantering av personuppgifter. Denna policy är upprättad enligt GDPR och baserar sig på Berättigat intresse/Intresseavvägning som rättslig grund. Läs vår Integritetspolicy här.