Givarvård och policies

Givarvård

För Zelmerlöw & Björkman Foundation har det alltid varit otroligt viktigt att kunna följa med varje krona hela vägen och se skillnaden den gör för ungdomarna i våra program. Din gåva är viktig för oss, därför jobbar vi ständigt med öppenhet och transparens inom vår insamlingsverksamhet. När du ger en gåva till ZBF omvandlar vi den till utbildning, hälsa och trygghet. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av våra program. Zelmerlöw & Björkman Foundation innehar 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll.

Hållbarhet och FN:s globala mål

Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom samtliga verksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala målen. Här kan du läsa mer om hur ZBF arbetar med  hållbarhet och FN:s globala mål.

Insamlingspolicy

Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse och denna insamlingspolicy beskriver och reglerar hur insamlingen ska gå till. Syftet med policyn är att värna den enskilde givaren och ska säkerställa att insamlingsarbetet genomförs på ett transparent och seriöst sätt. Här hittar du Zelmerlöw & Björkman Foundations Insamlingspolicy. 

Zelmerlöw & Björkman Foundations Integritetspolicy

Styrelsen i Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation har den 26 april 2018 antagit följande policy för lagring och hantering av personuppgifter. Denna policy är upprättad enligt GDPR och baserar sig på Berättigat intresse/Intresseavvägning som rättslig grund. Läs vår Integritetspolicy här.