Givarrapport 2019

av #test #test2

Utan våra givare skulle vi inte kunna göra någonting. Här kan du läsa i vår givarrapport för 2019 om allt fantastiskt som era gåvor omvandlats till under året. Du får läsa om vårt viktiga arbete med att stötta utsatta ungdomar. Du får även läsa om Brave, det första barnet som har fötts på Kenswed Hospital, ta del av Kensweds studenters egna berättelser och mycket mer. Här kan du läsa givarrapporten i sin helhet.