Första året med Kenswed Hospital 2019/2020

av

Sedan Kenswed Hospital öppnade i juni år 2019, har kliniken mottagit totalt 1748 besök (det saknas dock data från november). Det första halvåret kom patientklientelet till stor del att bestå av studenter och personal från Kenswed-området samtidigt som kliniken anordnade med fältsjukvård och kampanjer ute i Ngong med omnejd.

Så tog ett nytt år vid och nya patienter från när och fjärran började besöka kliniken. Den första Kenswed-bebisen Baby Brave föddes i januari 2020 och när covid-19 lamslog världen tog kliniken genast ansvar för sina medmänniskor. I år, har kliniken haft 902 besök varav 702 patienter som inte härstammat från Kenswed-området (s.k. out patients).

Patienterna har uteslutande mest sökt för infektioner (övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, magtarminfektioner, hudinfektioner) och högt blodtryck. Särskilda patientfall har varit ett småbarn med påssjuka, en nyfödd med gulsot, en medelålders med bakterien brucellos och så en familj med bakterien tuberkulos. Den sistnämnda får nu mediciner subventionerade från kliniken och får delta i matprogrammet.

Under våren har kliniken äntligen fått tillstånd att kunna specialisera sig mer mot en mödravårdsklinik, men än så länge är kliniken öppen för alla och det är fortfarande en viktig del av arbetet att rekrytera fler patienter. Kliniken har börjat samarbeta med mopedcyklister “boda bodas” med syfte att som ambulansservice hämta/lämna patienter vid fem olika hållplatser i Ngong Town. Endast en patient får skjutsas åt gången. Chaufförerna är försedda med reflexvästar som det står Kenswed Hospital på, har fått instruktioner om regelbunden tvättning med tvål och vatten av såväl händer som mopeder (till detta ändamål levereras vattentankar), och har fått sexualundervisning med utdelning av kondomer.

Kliniken har även försett både chaufförer, patienter, omgivande befolkning (bland annat ett stort jordbruk med 300 anställda) och elitlöpare med egensydda ansiktsmasker som enligt lag krävs för att kunnavistas utomhus, undervisat samtliga i hur de kan förebygga smittspridning av coronaviruset och vilka symtom de ska vara uppmärksamma på och designat pedagogiska affischer som de satt upp.

Kliniken har även under pandemin börjat leverera läkemedel och hemsjukvård till patienterna mha av mopedcyklisterna, speciellt till äldre patienter med diabetes mellitus och högt blodtryck. Kliniken hoppas kunna fortsätta bedriva fältsjukvård i områden runtom Ngong efter coronapandemin, som de framgångsrikt gjorde i höstas! För kännedom, ännu inga bekräftade coronavirus-fall på kliniken.

Bland de flertalet nya patienter som hittat till kliniken, finns ett stigande antal gravida som kommer för mödravårdskontroller. Såväl mödravårdkontroller som förlossning är gratis och kliniken har gott rykte med hittills tre komplikationsfria förlossningar. I mars föddes den andra bebisen Baby Sophie och i april den tredje Baby Vanessa. För att fortsätta upprätthålla säker förlossningsvård har nu svenska barnmorskor med erfarenheter från kenyansk förlossningsvård blivit mer involverade i mödravårdsenheten på kliniken. I nuläget finns en bil som kliniken kan ringa in som beredskap för eventuella komplikationer, men den har visat sig ha varierande tillgänglighet, vilket är ett problem när det behövs akut transport till specialistsjukhus. Kliniken hoppas även kunna bedriva dygnet runt-service inom snar framtid, vilket kräver en del ytterligare utrustning och bemanning. I samarbete med hälsoministeriet erbjuder kliniken fria vaccinationer till alla barn till och med 18 månader, enligt det allmänna vaccinationsprogrammet i Kenya, däribland mot polio, mässlingen och difteri.

Kliniken planerar att starta upp en tandläkarmottagning i ett samarbete med Tandläkare utan gränser och TePe för att arbeta för god tandhälsa. Bland eleverna på Kenswed Academy är hälften i behov av tandvård. Kliniken avser även att arbeta med psykisk hälsa och planerar för att ansluta en kurator till både Kenswed Academy & Hospital. Mobile health, ett så kallat digitaliserat rådgivningssystem avseende hälso-och sjukvård via telefon (liknelse: 1177 i Sverige), planeras också för.

Enligt patientenkäter är patienterna väldigt nöjda med bemötandet, kvaliteten på vården och renligheten i lokalerna.

Kliniken avslutade det första året med att uppmärksamma Mensens dag med utdelning av bindor till unga tjejer i Ngong Town och information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Kom ihåg att det går att följa Kenswed Hospital på deras hemsida och på sociala medier : Facebook och Instagram.

Nedan presenteras en månadsvis summering avseende antal klinikbesök och mest förekommande sökorsaker. För mer detaljer, vänligen se de separata månadsrapporterna.

Sjukhuspersonal utanför Kenswed Hospital.
Joyceline, ansvarig för Kenswed Hospital.
Bodaboda är den huvudsakliga transporttjänsten för patienter att ta sig till Kenswed Hospital.
 • Juni, juli, augusti, september 2019 –667 patienter varav 182 out patients, sökandes för övre luftvägsinfektioner, magtarminfektioner samt diabetes mellitus. Free medical camp i Kibiko anordnades!
 • Oktober 2019 –157 patienter varav 45 out patients, sökandes för övre luftvägsinfektioner, halsbränna, urinvägsinfektioner och magtarminfektioner.
 • November 2019 –uppgifter saknas
 • December 2019 –22 patienter, sökandes för övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och högt blodtryck.
 • Januari 2020 –126 patienter varav 46 out patients, sökandes för övre luftvägsinfektioner, olika sår och halsbränna. Baby Brave föddes på kliniken!
 • Februari 2020 –161 patienter varav 81 out patients, sökandes för övre luftvägsinfektioner, hudinfektioner och urinvägsinfektioner.
 • Mars 2020 –142 patienter varav 102 out patients, sökandes för övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hudinfektioner. Baby Sophie föddes!
 • April 2020 –184 patienter, sökandes för övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och högt blodtryck. Baby Vanessa föddes!
 • Maj, början på juni 2020 –289 patienter, sökandes för övre luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner. Kliniken uppmärksammade Mensens Dag i Ngong(se bild nedan)!

Här kan ni även läsa Kenswed Hospitals nyhetsbrev.

Sedan den första förlossningen ägde rum på
Kenswed Hospital i januari har ytterligare två barn fötts.

Intervju med Joyceline, sjuksköterska på  Kenswed Hospital

How has the covid‑19 situation affected kenswed hospital?

Positively there has been an increase in the number of patients visiting the facility.

Negatively there is increase in hospital expense for example increase in drug prices, gloves, masks and soaps consumption, consumption of protective gears, consumption of airtime to call patients to check on their progress especially the Htn and Dm patients. There is also a lack of means of transport for pregnant mothers when they come to deliver especially at night during curfew

What is the biggest difficulty that the staff at kenswed hospital is facing?

The staff at Kenswed hospital is facing quite a number of challenges, the following being the biggest difficulty they recorded to be facing

An increase in the high cost of living of the staff: There has been an increase in the cost of food commodities. For those living far from the hospital they are experiencing a hike in the transport charges. The cost of paying for quarantine services is very high in case one falls sick.

Fear of the unknown: Being that most of the staff members said they have no medical cover, most of them fear that they won’t be able to afford the services incase the disease strikes. Also they fear that incase of sickness they will be replaced since their posts will have gaps that will require to be filled for those time they will be away.

Have you noticed an increase in number of patients in the last two months?

YES. The following are some causes for the increase in the number of patients:

 • Good marketing  – In the past two months the hospital has invested greatly in marketing which has bow great fruits. The hospital is marketing through facebook pages, bodaboda reflectors, fliers, home visits.
 • Corona virus pandemic – Most of the patients fear visiting congested hospitals in fear of contracting the virus.
 • Handouts – For patients visiting the facility for treatment and those that come along with them, Kenswed hospital give soaps to wash their hands at home and reusable masks to keep them safe from corona virus.


Are you feeling worried about the Covid-19 situation?
Yes. Covid 19 situation is worrying, due to the following reasons:

 • In case the hospital receives a corona virus patient, the staff is worried the facility will be closed.
 • Loss of job in case one falls sick.
 • Uncertainty of the future, that is when will corona pandemic end and the damage it will have caused in our lives.

Has anyone from the staff been infected by the virus?

No staff has shown any sign of covid‑19 and we are hoping that no one does bearing in mind the uncertainty of life this virus is causing.