Flickors lika rätt till utbildning och ett bättre liv

av

Den 11 oktober är det internationella flickadagen. En viktig dag för att belysa de orättvisor som följer med att födas till flicka. I vissa delar av världen har du sämre chans att få en utbildning om du är flicka. Därför är den här dagen viktig och vi behöver hjälpas åt för att förändra och hjälpa flickorna till en bättre framtid.

Idag går 85 % av världens barn i skolan och allt fler barn i låginkomstländer avslutar en grundskoleutbildning. Det är en siffra som stigit de senaste decennierna och fortsätter stiga. Det är fantastisk, men vi nöjer oss först när alla barn i världen får en utbildning. Flickor och pojkar. 2018 var det fortfarande 260 miljoner barn, var sjätte barn globalt, som inte gick i skolan och dessa bor främst i konfliktzoner och i Afrika söder om Sahara. Och majoriteten av dem är flickor.

Fram för flickorna!

Två tredjedelar av de vuxna som inte är läs- och skrivkunniga är kvinnor och vi ser samma siffra bland flickor: av de barn som sannolikt aldrig kommer få gå i skolan är två tredjedelar flickor. Förutom att detta innebär ett liv som icke läs- och skrivkunnig innebär bristen på utbildning också dålig kunskap om hälsa och sjukdomar, vilket i sin tur påverkar välbefinnande och överlevnad. Kvinnors möjligheter att stärka sin ställning i samhället är också direkt kopplad till utbildning. 

Varför är färre flickor i skolan?

Det finns flera anledningar till ojämlikheterna mellan könen när det kommer till skolgång och utbildning: 

  • I många länder anses det vara ett slöseri med tid och pengar att utbilda flickor, eftersom de förväntas gifta in sig i en annan familj och föda barn
  • Barnäktenskap och tonårsgraviditeter gör att många flickor aldrig börjar skolan eller måste hoppa av sin utbildning
  • Flickor i puberteten kan ha svårt att sköta sin hygien under menstruationen, eftersom det är brist på vatten och bra toalett i många skolor
  • Långa avstånd till skolan innebär risker för överfall och våldtäkter om du är flicka, vilket gör att många föräldrar inte vågar släppa iväg sina döttrar

Alla har allt att vinna på att utbilda flickor

I första hand är det såklart för flickornas egen skull de ska få utbildning på samma villkor som pojkarna, men det i sin tur gör också gott för världen i stort. Att satsa på flickor och kvinnor är en framgångsrik investering för ett lands utveckling:

  • utbildning ökar kvinnors löner och möjligheter
  • utbildade kvinnor gifter sig senare och föder färre barn
  • utbildade kvinnor kan ta till sig kunskap om hälsa, mår då bättre och föder friskare barn
  • kvinnorna för kunskap och hälsa vidare till sin familj och startar en positiv spiral som gynnar samhället och kommande generationer

Att gå i skolan ger också ett bra skydd mot skadligt arbete, människohandel och sexuell exploatering, även detta något som är en större risk för flickor än pojkar. När flickorna befinner sig i skolan är de direkt skyddade och när de sedan kan läsa och skriva kan de ta tillvara sina rättigheter på ett bättre sätt. 

Girls Empowerment Program 

Vi på Zelmerlöw Björkman Foundation jobbar alltid för att alla barn och ungdomar ska få utbildning och rätt till en bra framtid, men just denna dag klappar våra hjärtan lite extra hårt för flickorna. Livet och möjligheterna är också tuffare för flickor än för pojkar i Kenya och det har vi tagit hänsyn till på Kenswed Academy. 

På Kenswed Hospital har vi nyligen startat ett projekt för att stötta unga tjejer som lever i stor utsatthet – Girls Empowerment Program. De flesta som ingår i programmet har blivit mammor i väldigt ung ålder eller är gravida och vi stöttar dem med förbrukningsartiklar, hälsovård till sig och sitt barn och möjlighet att gå kvar i skolan. Vi vill att dessa tjejer ska gå ut i livet med en utbildning och möjlighet att ge sig själva och sina barn ett bra liv!

På bilden ser ni Lorraine Makena, hon är en tidigare Kenswed Academy elev som nu studerar programmering på Kensweds yrkesskola och ska genom Kensweds stipendieprogram börja universitetet. 

Vill du bidra till vårt arbete? Ge en gåva här eller Swisha till 123 900 68 83. Tack!