Terminsstart & en hälsning från Kenya

av

Tack vare våra givares stöd under förra året har vi kunnat starta den här terminen på Kenswed Academy på bästa sätt.

Årets första termin på Kenswed Academy började för ett par veckor sedan. Flera nya klasser har startats där cirka 80 elever har börjat. För dem väntar nu fyra års studier innan de tar studenten. Det kommer att innebära mycket skolarbete, men det är också ett av få sätt för ungdomarna i området att ta sig ur fattigdom. Totalt går 380 gymnasieelever på skolan just nu.

Med skolgången kommer också trygghet, gemenskap och möjlighet att skapa sin egen framtid. Och med hälsoklinik och tandvårdsklinik runt hörnet bidrar vi till att skapa bättre förutsättningar för eleverna att lyckas med sina studier.

Vill du veta mer om vad som hände under 2022 och vad insamlingen bidrog till?
Här kan du ta del av vår effektrapport