Covid-19 uppdateringar från våra program

Kenya

I Kenya finansierar och stöttar ZBF gymnasieskolan Kenswed, ett internat, samt mödra- och hälsovårdscentralen Kenswed Hospital. Kenyanska myndigheter beslutade att stänga ned samtliga skolor i landet under en begränsad tid på grund av Covid-19. Av den orsaken stängdes Kensweds gymnasieskola tillfälligt ned den 16/3 och internatet 18/3. Vi arbetar tillsammans med våra partners på Global relation och personal på Kenswed för att stötta ungdomarna och personalen så mycket som möjligt. Vi kommer givetvis fortsätta att värna om elevernas bästa och därför genomför vi åtgärder för att kunna stötta dem så mycket som det går. Antalet Covid-19 fall i Kenya beräknades vara 2 898 stycken 10/6. 873 av dessa är friskförklarade och 88 är dödsfall. I Kenya fokuserar man på att testa många personer och lokalisera de som har varit i kontakt med de personer som har blivit smittade. Man har även satt in åtgärder som utegångsförbud efter kl 19 och social distansering. Alla möten med fler än tre personer är förbjudna, det är obligatoriskt att bära munskydd när man vistas utomhus och enbart godkända distributionskanaler från staten får dela ut mat. Man får heller inte resa ut från sin region. Mataffärer och marknader måste försäkra sig om att man håller minst en meters avstånd till andra personer och att det finns tillgång så att man kan tvätta sig. I många slumområden, speciellt i Kibera där många av våra elever nu vistas, är det oroligt. Interner på fängelser i Nairobi har släppts fria för att man ska kunna hantera smittan bättre, onsdagen 1/4 var det så många som 4000 personer som släppts ut ur fängelserna.

Kenswed Hospital

Personalen på Kenswed Hospital ser till att vara väl förberedda genom att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla sig själva samt allmänheten skyddade mot Covid-19 och för att minska den potentiella spridningen. En av sjukhusets fantastiska sjuksköterskor, Jackline, genomgick en säkerhetsträning under hälsovårdsministeriet och har efter detta utbildat resterande personal som nu är medvetna om de viktiga säkerhetsåtgärderna. Material såsom mask som täcker hela ansiktet och handskar finns på plats, och det har köpts in handsprit. Då det är obligatoriskt att bära munskydd vid vistelse utomhus har elever från Kenswed Academy börjat att tillverka munskydd som, tillsammans med tvål som kliniken har köpt in, distribueras till patienter på Kenswed Hospital. Varje patient som besöker sjukhuset måste ta tempen samt tvätta händerna innan man kliver in på kliniken. Personer med feber och hosta isoleras i avskilda rum och blir senare, i en utsedd statlig anläggning, undersökta av en utbildad läkare som har blivit tillsatt av landets regering. Man har även sett till att det ska finnas de nödvändigaste resurserna för att förlösa barn på kliniken, till exempel har det köpts in syrgas för att underlätta vid förlossning.

Kenswed Hospitals Instagram kan du följa arbetet som våra fantastiska kollegor gör varje dag.

Kenswed Academy

Myndigheterna i Kenya beslutade i mitten på mars att tillfälligt stänga ner samtliga skolor i landet. För Kenswed innebar detta att man även stängde ner Kenswed internat där 135 flickor bor. Denna tuffa situation drabbar ungdomarna väldigt hårt, speciellt flickorna, då de tvingas lämna sitt hem, utbildning och trygghet. ZBF ser till att hygienartiklar och matpaket distribueras till de elever som har störst behov, att ungdomarna kan fortsätta sin utbildning på distans och vi har hittat trygga, temporära, hem till flickorna som annars bor på internatet. För oss är det otroligt viktigt att ha kontinuerlig kontakt med eleverna för att försäkra oss om att de har det bra, därför har varje lärare extra ansvar för varsin grupp på 15-20 elever och har kontakt med dem varje vecka via telefon. Ingen elev eller personal från Kenswed är rapporterad smittad. Det har köpts in 60 läsplattor för att eleverna som går sitt sista år ska få de bästa möjligheterna att avsluta sina studier med godkända betyg. Eleverna som studerar sitt tredje år på Kenswed har även tillgång till att delta på digitala lektioner regelbundet. Tack vare våra lokala partners delas även lunch ut till 125 personer, 21 familjer. Detta inkluderar de allra mest utsatta eleverna på Kenswed och deras syskon, samt några behövande familjer som har besökt Kenswed Hospital.


Vi hoppas på att kunna öppna upp gymnasieskolan och internatet igen i augusti/september, men eftersom framtiden är oviss arbetar vi just nu tillsammans med personal på Kenswed med att skapa en plan för fortsatt digital undervisning utifall nya riktlinjer skulle komma från Ministry of Education. På Kensweds Academys Instagram kan du följa elevernas situationer. Där visar de även upp sina kreativa förmågor genom bland annat konst som de har skapat hemifrån.

Etiopien

I Etiopien har äntligen alla tillstånd kommit på plats för att vi, tillsammans med den etiopiske världsmästaren i löpning, Kenenisa Bekele, och Global Relations, ska kunna färdigställa en skola enligt Kenswed-modellen. Restriktionerna är ännu inte lika tuffa som i Kenya, men skolor och universitet är stängda och en viss social distansering hålls. Trots Covid-19 har projekteringen för att färdigställa en skola enligt Kenswed-modellen i Etiopien delvis fortsatt, men i en långsammare takt. Vi har sedan länge haft en lokal projektledare på plats och på de 3.3 hektar mark som skolan ska byggas på har det börjat byggas ett staket, vakter har anställts och material har köpts in. Vårt mål är att vara klara med grunden innan regnperioden startar i juli/augusti.

Uganda

Samtidigt som religiösa samlingar, bröllop och andra folksamlingar förbjuds i Uganda stängs även skolor tillfälligt ner. Hela Uganda är i lockdown, vilket påverkar alla men särskilt de utsatta. Allt förutom matbutiker och sjukhus har stängts ner i landet. Vår lokala partner i Uganda, Children of Ssuubi, har blivit mycket påverkad, eftersom i och med att skolorna har varit tvungna att tillfälligt stängas ner har alla barn avbrutit sin skolgång och åkt hem till sina familjer. Personalen på Children of Ssuubi fortsätter att ha kontakt med eleverna på distans, precis som när det är lov. Presidenten i landet har även förbjudit all form av kollektivtrafik och köra bil, något som har stor inverkan på Children of Ssuubi, då personal är beroende av kollektivtrafiken för att kunna ta sig till jobbet och för att göra familjearbete på fältet. Personalen fortsätter med sitt viktiga arbete så gott de kan på distans genom att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, de gör telefonsamtal till familjerna, och delar ut matpaket till alla barnen i sitt program och deras familjer. Children of Ssuubi ingår även i ett nätverk, CRANE, där flera organisationer som stöttar barn som lever på gatan är medlemmar. Organisationerna gör tillsammans insamlingar och ger stöd till barn som tvingas leva på gatan.