Covid-19 uppdateringar från våra program

Kenya

På grund av Covid-19 beslutade Kenyanska myndigheter att stänga ned samtliga skolor i landet under en begränsad tid, vilket fick till följd att Kenswed Academy tillfälligt stängdes ned den 16/3 och internatet den 18/3. Vi arbetar tillsammans med våra partners på Global Relations och personal på Kenswed för att stötta ungdomarna och personalen så mycket som möjligt under denna tid för att fortsätta värna om elevernas bästa. Antalet Covid-19 fall i Kenya beräknades vara 59 595 stycken den 5/11, 39 193 av dessa har blivit friskförklarade och 1 072 är dödsfall. I Kenya fokuserar man på att testa många personer och lokalisera de som har varit i kontakt med de personer som har blivit smittade. Man har även infört omfattande restriktioner i landet för att förebygga ökad smittspridning där res- och mötesmöjligheter har kommit att bli begränsade, samt att tvång har införts att bära munskydd på allmän plats.
Mataffärer och marknader måste dessutom försäkra sig om att restriktioner gällande minst en meters avstånd till andra personer efterföljs och erbjuda tillgång till tvål och vatten för att tvätta händerna. Oron i landet har ökat successivt med fler smittade vilket framför allt märks av i många slumområden, speciellt i Kibera där flera av våra elever nu vistas. 

Kenswed Hospital

Personalen på Kenswed Hospital är väl förberedda och har sedan start vidtagit en rad nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla sig själva och allmänheten skyddade mot Covid-19 samt för att minska spridningen. Sjukhusets personal har sedan mars regelbundet genomgått säkerhetsträning under ledning av hälsovårdsministeriet för att hålla sig uppdaterade om de viktiga säkerhetsåtgärderna som krävs för att minska smittspridning Material såsom mask som täcker hela ansiktet och handskar finns på plats, och det har även köpts in handsprit. Då det är obligatoriskt att bära munskydd vid vistelse utomhus har elever från Kenswed Academy börjat tillverka munskydd som, tillsammans med tvål som kliniken har köpt in, distribueras till patienter på Kenswed Hospital. Varje patient som besöker sjukhuset måste ta tempen samt tvätta händerna innan man kliver in på kliniken. Hälsovårdsministeriet har framfört kravet att samtliga hälsofaciliteter måste ha ett triage-rum, det vill säga en mottagning, och ett isoleringsrum, där patienter med befarad Covid-19 hålls tills de hämtas av myndigheterna till Covid-19 centret. Detta har därför byggts upp utanför huvudbyggnaden till Kenswed Hospital och kommer i framtiden kunna användas som en tandklinik. 

Kenswed Hospitals Instagram kan du följa arbetet som våra fantastiska kollegor gör varje dag.

Kenswed Academy

Myndigheterna i Kenya beslutade i mitten på mars att tillfälligt stänga ner samtliga skolor i landet. För Kenswed innebar detta att man även stängde ner Kenswed internat där 135 flickor bor. Denna tuffa situation drabbar ungdomarna mycket hårt, speciellt flickorna, då de tvingas lämna sitt hem, utbildning och trygghet. ZBF säkerställde redan från start att flickorna som annars bor på internatet hade trygga hem att vistas i temporärt. Våra lokala partners har etablerat en nära dialog med kenyanska myndigheter gällande att öppna upp internatet igen så fort som möjligt. Detta med syfte att flickorna ska kunna återvända till sitt hem och trygghet även om utbildningen på Kenswed utförs på fortsatt distans. Vi ser även till att distribuera hygienartiklar och matpaket till de elever som har störst behov samt att ungdomarna kan fortsätta sin utbildning på distans. Det har distribuerats 95 läsplattor för att framför allt  sistaårseleverna ska få de bästa möjligheterna att avsluta sina studier med godkända betyg. Eleverna som studerar sitt tredje år på Kenswed har även tillgång till att delta på digitala lektioner regelbundet. För oss är det dessutom mycket viktigt att ha kontinuerlig kontakt med eleverna för att försäkra oss om att de har det bra, därför har varje lärare extra ansvar för varsin grupp på 15-20 elever och har kontakt med dem varje vecka via telefon. Tack vare våra lokala partners delas även lunch ut till 125 personer, 21 familjer. Detta inkluderar de allra mest utsatta eleverna på Kenswed och deras syskon, samt några behövande familjer som har besökt Kenswed Hospital. Ingen elev eller personal från Kenswed är ännu rapporterad smittad.

Vi hoppas på att kunna öppna gymnasieskolan och internatet igen så snart som möjligt, men än så länge är samtliga skolor i landet fortsatt stängda och endast digital undervisning är tillåtet. Eftersom framtiden är oviss arbetar vi just nu tillsammans med personal på Kenswed med att skapa en plan för fortsatt digital undervisning utifall nya riktlinjer skulle komma från Ministry of Education. På Kensweds Academys Instagram kan du följa elevernas situationer. Där visar de även upp sina kreativa förmågor genom bland annat konst som de har skapat hemifrån.
Etiopien

I Etiopien har äntligen alla tillstånd kommit på plats för att vi, tillsammans med den etiopiske världsmästaren i löpning, Kenenisa Bekele, och Global Relations, ska kunna färdigställa en skola enligt Kenswed-modellen.

Restriktionerna är ännu inte lika tuffa som i Kenya, men skolor och universitet är stängda och en viss social distansering hålls. Trots Covid-19 har projekteringen för att färdigställa en skola enligt Kenswed-modellen i Etiopien delvis fortsatt, men i en långsammare takt. Vi har sedan länge haft en lokal projektledare på plats och på de 3.3 hektar mark som skolan ska byggas på har det börjat byggas ett staket, vakter har anställts och material har köpts in. Vårt mål är att vara klara med grunden innan regnperioden startar i juli/augusti.Måns Zelmerlöw, Kenenisa Bekele, & Jonas Björkman

Uganda

Uganda befinner sig fortfarande i lockdown och allt förutom matbutiker och sjukhus har stängts ner i landet. Samtidigt som religiösa samlingar, bröllop och andra folksamlingar förbjuds stängs även skolor tillfälligt ner. Det finns ingen information om när dessa återigen ska öppnas. Den stora svårigheten ligger i det ekonomiska för många familjer, speciellt för de familjer som redan lever i utsatthet. Många har blivit av med sina arbeten eller har nu svårigheter att ta sig till sitt jobb på grund av de rådande restriktionerna.

Vår lokala partner i Uganda, Children of Ssuubi, har blivit mycket påverkad, eftersom i och med att skolorna har varit tvungna att tillfälligt stängas ner har alla barn avbrutit sin skolgång och åkt hem till sina familjer. De, liksom många andra organisationer, har ställt om sin verksamhet för att möta de mest akuta behov som råder nu. Personalen
har sedan juni kunnat återvända och arbeta på plats på deras center i Kampala, men svårigheterna att träffa barnen i deras återintegreringsprogram kvarstår. Detta då barnen är spridda över hela landet och restriktionerna är fortsatt att man inte ska resa i landet. Personalen fortsätter med sitt viktiga arbete så gott de kan genom att arbeta med administrativa arbetsuppgifter. De gör även uppföljningar med barnen och familjerna per telefon samt delar ut matpaket till alla barnen i sitt program och deras familjer. Children of Ssuubi ingår även i ett nätverk, CRANE, där flera organisationer som stöttar barn som lever på gatan är medlemmar. Organisationerna gör tillsammans insamlingar och ger stöd till barn som tvingas leva på gatan.

Children of Ssuubi har även startat ett projekt, utifrån den rådande situationen, där tre familjer deltar. Projektet syftar till att familjerna ska bli självförsörjande genom att exempelvis öppna en butik eller starta en verksamhet. Children of Ssuubi hjälper då till ekonomiskt och ser till att familjerna får den rätta undervisningen i bland annat budgetering.