Covid-19 uppdatering

av #Nyhetsbrev #Rapport

I Kenya finansierar och stöttar ZBF gymnasieskolan Kenswed, ett internat, samt mödra- och hälsovårdscentralen Kenswed Hospital. Kenyanska myndigheter beslutade att stänga ned samtliga skolor i landet under en begränsad tid på grund av situationen med coronaviruset runt om i världen.  Av den orsaken stängdes Kensweds gymnasieskola tillfälligt ned den 16/3 och internatet 18/3. Vi arbetar tillsammans med våra partners på Global relation och personal på Kenswed för att stötta ungdomarna och personalen så mycket som möjligt. Vi kommer givetvis fortsätta att värna om elevernas bästa och därför genomför vi åtgärder för att kunna stötta dem så mycket som det går.

Antalet Covid-19 fall i Kenya beräknades vara 59595 stycken torsdagen den 5/11. 39193 av dessa är friskförklarade och 1072 är dödsfall.  I Kenya fokuserar man på att testa många personer och lokalisera de som har varit i kontakt med de personer som har blivit smittade. Man har även satt in åtgärder som utegångsförbud efter kl 19 och social distansering. Alla möten med fler än tre personer är förbjudna, det är obligatoriskt att bära munskydd när man vistas utomhus och enbart godkända distributionskanaler från staten får dela ut mat. Man får heller inte resa ut från sin region. Mataffärer och marknader måste försäkra sig om att man håller minst en meters avstånd till andra personer och att det finns tillgång så att man kan tvätta sig. I många slumområden, speciellt i Kibera där många av våra elever nu vistas, är det oroligt. Interner på fängelser i Nairobi har släppts fria för att man ska kunna hantera smittan bättre, onsdagen 1/4 var det så många som 4000 personer som släppts ut ur fängelserna.