Bli företagspartner och följ med ert engagemang hela vägen till våra program!

Vi letar efter företagspartners!

Vår vision är att alla ungdomar får möjlighet att upptäcka och utveckla sina talanger så att de känner hopp och kan bidra till sin egen och sitt samhälles framtid. För att kunna göra detta på bästa sätt behöver vi olika typer av partners som ökar effekterna av verksamheten.

Att vara partner till Zelmerlöw & Björkman Foundation kan se ut på flera sätt och är något vi skräddarsyr tillsammans. Storlek och långsiktighet i åtagandet avgör synlighet, aktivering och inflytande. Målet är att det vi skapar i samarbetet ska ge er stoltare medarbetare, nöjdare kunder och framtidstro för fler ungdomar. Som partner till ZBF får ni insyn i vad pengarna går till och vi hjälper gärna till att ta fram den typ av kommunikation ni behöver för att kunna berätta om detta. Att följa pengarna hela vägen till ändamålet är extremt viktigt för oss. 

ROI

I samarbetet ingår associationsrätt att kommunicera ert företag som partner till ZBF, vårt kommunikationspaket, möjlighet att besöka programverksamheten till självkostnadspris samt att ni blir inbjudna till event och nätverksträffar flera gånger per år. Vi hjälper er gärna med idéer till hur vi tillsammans kan engagera och aktivera era anställda för att skapa stolthet, glädje och engagemang. För oss är det extremt viktigt att alla våra partners känner sig som en del i ZBF-familjen. Kontakta oss för att höra hur vi kan skapa ett så positivt och viktigt partnerskap som möjligt! 

Exempel ur ZBF:s Kommunikationspaket: Företagets logotyp på ZBF:s hemsida på partnersidan: ZBF partner webbknapp/banner, Gåvobevis, Digitalt nyhetsbrev, Rapport från verksamheten och en filmhälsning från Måns och Jonas 

Partnerskap

Som partner till ZBF har ni möjlighet att stötta vår verksamhet mer övergripande eller välja ett verksamhetsområde som ligger ert företag nära. Se olika förslag på partnerskap till höger. ZBF arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom samtliga verksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala målen. Vårt huvudfokus är det globala målet nummer 4: God utbildning för alla, men genom att fokusera på holistiska modeller kring utbildning når vi även flera andra mål. ZBF följer pengarna hela vägen till dess ändamål för att motverka risken för korruption och vi bedriver ständigt arbetet med uppföljning och utvärdering av våra verksamheter. På så sätt integrerar vi Environmental, Social and Governance (ESG)- faktorer i vårt dagliga arbete. 

Vi är övertygade om att utbildning tillsammans med hälsa, trygghet och kreativitet är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter. En värld där var och en av oss kan känna hopp inför framtiden och bidra till ett hållbart samhälle.

Vi följer våra ungdomar hela vägen till en ljusare framtid, vill ni vara med?

Vi har under flera år sponsrat verksamheten på Kenswed genom ZBF och jag har även besökt Kenswed i Kenya. Verksamheten som bedrivs gör verkligen skillnad för dessa ungdomar genom utbildning, hälsa och trygghet. För oss som företag är det viktig att vi kan följa pengarna och se vilken direkt nytta varje krona gör. Vi värnar specifikt om de unga flickorna och de 135 internatplatserna är vi extra stolta över att bidra till. Vi gör kanske inte en stor skillnad i Afrika, men för de drygt 300 eleverna på Kenswed är detta mycket betydelsefullt.

Mattias Carlsson, VD, TF Bank

ZBF partnerskap

Som ZBF-partner är ert företag med och stöttar hela vår verksamhet och möjliggör att vi kan utvecklas som organisation och därmed ge fler ungdomar möjlighet till utbildning på sikt. Om ni föredrar kan ni välja att stötta ett specifikt område nedan.

HÄR kan du läsa mer om hur du kan bli partner hos oss!

Sjukhus/hälso partner, globalt mål nr 2

Ni stöttar driften av Kenswed Hospital under valfritt antal månader per år. Vi letar just nu efter nya partners till Kenswed Hospital. Här kan du läsa mer om våra behov och partnerskapet.

Kostnad Kenswed Hospital*:

  • 56 000 kr Kenswed Hospitals kostnad per månad för driften inklusive löner, medicin, vatten, sanitet, sjukhusmaterial

Utbildningspartner, globalt mål nummer 4

Ni stöttar valfritt antal elever eller en hel klass med 40 elever under ett år på Kenswed Academy

Kostnad Kensed Academy*:

  • En elev: 580 kr = kostnad per månad för att en elev kan gå på Kenswed inklusive lärare, undervisning, klassrum, utrustning, el, säkerhet, idrott, kreativitet och vatten
  • En klass på 40 elever: 257 520 kr = driftkostnad för en klass under ett år på Kenswed inklusive lärare, klassrum, utrustning, vatten

Trygghetspartner, globalt mål nummer 5:

Ni stöttar valfritt antal kvinnliga elever, eller hela internatet med 135 kvinnliga elever, under ett år inklusive frukost, middag, boende, hygienartiklar, säkerhet och en kärleksfull föreståndarinna

Kostnad Kenswed Internat*:

  • 235 kr = kostnad per månad för att en kvinnlig elev kan få boende på internatet 
  • 380 000 kr= Driftkostnad för hela internatet under ett år

Högre utbildningspartner, globalt mål nummer 4 & 8

Ni stöttar valfritt antal stipendier för högre utbildning så fler ungdomar kan ta sig direkt ut till ett jobb.  

Kostnad Högre utbildning*:

  • 11 310 kr = genomsnittlig årlig kostnad för universitetsstipendium för en elev inklusive socialt stöd

Matpartner, globalt mål nummer 2

Ni stöttar frukost och lunch till alla elever under valfritt antal dagar/månader/år. 

Kostnad mat på Kenswed*:

  • 764 kr = alla (300 st) elever får frukost och lunch en dag

Yrkesskolepartner, globalt mål nummer 4 & 8

Ni stöttar driften av Kenswed Vocational Training Center (KVTC) så fler av ungdomar kan erbjudas eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder hela vägen till jobb.

HÄR kan du läsa mer om vår Yrkesskola!

*Alla kostnader är exklusive insamlings- och administrationskostnader.

Skänk en aktiegåva till
Zelmerlöw & Björkman Foundation!

Var med och förändra liv för utsatta ungdomar i Afrika genom att ge bort din aktieutdelning.  När du som privatperson eller ägare i fåmansbolag ger bort dina aktieutdelningar ökar värdet av gåvan med 40 procent, då varken du eller ZBF betalar vinstskatt. Du behöver alltså inte betala kapitalskatt på utdelningen, vilket innebär att din gåvas värde ökar enormt.

Så här gör du:
1. Skriv ut blanketten Aktieutdelning Gåvoblankett
2. Fyll i blanketten, gör Zelmerlöw & Björkman Foundation till mottagare (”rättighetshavare”). Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
3. Kontakta din bank eller fondkommissionär och se till att blanketten hanteras senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.

Vilka kan skänka aktiegåvor till Zelmerlöw & Björkman Foundation?

Du kan skänka en aktieutdelning om:
1. Du äger noterade aktier.
2. Du äger ett fåmansbolag.

Är du intresserade av att veta mer?

Fyll i formuläret nedan eller kontakta vår Generalsekretare Magdalena Jennstål på 075-056324 eller magdalena.jennstal@zbfoundation.se.

    Integritetspolicy