Adwise Media stöttar Zelmerlöw & Björkman Foundation

Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar outtröttligt för att fler ungdomar ska få uppfylla sina framtidsdrömmar. Vi är övertygade om att vägen dit är utbildning, men idag är det över 138 miljoner ungdomar världen över som inte har tillgång till utbildning efter grundskolan. Det vill vi förändra, och med oss på resan har vi mediebyrån Adwise. 

Adwise Mediabyrå har varit pro-bono partner till stiftelsen i flera år och har bland annat skapat och driver vår webbplats. William Rydh, grundare, berättar att det är en barndomsdröm som gått i uppfyllelse. Redan när han startade byrån bestämde han sig för att genomföra minst två pro-bono projekt per år. Adwise Mediabyrå hjälper företag, organisationer, myndigheter och offentliga profiler att ta kontroll över sin digitala närvaro och har tagit Zelmerlöw & Björkman Foundations närvaro till nya höjder. 

Hur viktigt tror du drömmar är när man är ung?
Oerhört viktigt! Utan drömmar och mål finns det inget som driver en som människa. Det skall dock ej förglömmas att även mål, drömmar och visioner står handfallna tillsammans i de lägen då förutsättningarna är lika med noll. Att barn får en bra utbildning och grundläggande förutsättningar för att sedermera kunna nå oanade höjder i livet är så pass viktigt att det inte var någon diskussionsfråga inom teamet när frågan kom upp vad beträffar Zelmerlöw & Björkman Foundation. Om jag inte hade haft de förutsättningar jag hade som ung – hade jag med största sannolikhet inte varit där jag är idag. Därför är det så otroligt viktigt att tänka lite extra nästa gång man ställs inför valet att ge bort en liten bit av det man har i överflöd – i syfte att förbättra de förutsättningar som redan är obefintliga för många utav världens barn. Detta är den enskilt största anledningen till varför vi valde att jobba långsiktigt tillsammans med Magdalena och hennes team på Zelmerlöw & Björkman Foundation.

Hur ser samarbetet ut mellan Adwise Mediabyrå och Zelmerlöw & Björkman Foundation?
Samarbetet går att tratta ned till en mening: Adwises uppgift är att se till så att den digitala närvaron når så många som möjligt, för att på så vis öka kännedomen om de utmaningar och behov som finns vad gäller unga och utbildning i utsatta områden i världen.

Vad har du för råd till andra företag som vill engagera sig för en mer hållbar värld?
Mitt enda råd är ”gör det bara!”. Ta tag i det direkt. Fatta ett styrelsebeslut där pro-bono arbete ska genomföras årligen och sätt igång bara. Detta kommer gynna samtliga som är involverade i vad det än må vara för typ av projekt. Det är nu du får möjligheten att visa upp för allt och alla vad just du och ditt företag går för, vad ni kan bidra med och hur ni kan vara med oss andra och förändra världen, en liten bit i taget. Detta stärker teamet på ett plan som inte går att jämföra med något annat, ingenting kommer i närheten av hur positivt teamet påverkas av vårt partnerskap med Zelmerlöw & Björkman Foundation. Kom igen, haka på Zelmerlöw & Björkman Foundation och oss andra – jag lovar, du kommer aldrig ångra beslutet!

“Att jobba med pro-bono projekt är något utav det mest givande man kan göra om man är en tjänsteverksamhet där våra samlade kompetenser är det värde vi kan bidra med.”

– William Rydh

Är du intresserade av att veta mer?

Fyll i formuläret nedan eller kontakta vår Generalsekretare Magdalena Jennstål på 075-056324 eller magdalena.jennstal@zbfoundation.se.

    Integritetspolicy

    Foto: Frida Ström